Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24569 resultater fundet

FO 401 - Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg

Oprettet:21-07-2017 14:53:47

Strukturen indeholder blanket FO 401 - Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg (Der udfærdiges et skema for hver skole/instit...

Benyttelse af lokaler/anlæg struktur

Oprettet:21-07-2017 14:37:32

Strukturen indeholder angivelse af hvilke lokaler/anlæg der søges om tilladelse til at benytte, og i hvilke tidsrum. Nyt i denne version...

ZI 001 - Ansøgning om landzonetilladelse

Oprettet:20-07-2017 14:56:00

Strukturen indeholder blanket ZI 001 - Ansøgning om landzonetilladelse. Blanketten indgår i KL’s blanketsamling. Namespace er ændret og ...

Udstyking struktur

Oprettet:20-07-2017 14:11:28

Oplysninger om udstykning

Areal ændret struktur

Oprettet:20-07-2017 14:07:28

Oplysninger om ændret areal

Certifikat identifikator

Oprettet:20-07-2017 13:18:08

Entydig angivelse af hvilket certifikat man er logget på med som fx NemID personcertifikat eller medarbejdercertifikat. Nyt i denne vers...

Ejer identisk med bruger indikator

Oprettet:20-07-2017 13:07:20

Entydig angivelse af hvorvidt personen der ejer en ejendom er identisk med personen der er bruger af ejendommen.

Ejer identisk med person der ansøger indikator

Oprettet:20-07-2017 12:50:59

Entydig angivelse af hvorvidt personen der ejer en ejendom er identisk med personen der udfylder en ansøgning vedrørende ejendommen.

Årsag til ansøgning om landzonetilladelse tekst

Oprettet:20-07-2017 12:47:06

Angivelse af årsag(er) til ansøgning om landzonetilladelse. Der vil her hovedsageligt være tale om ansøgning om tilladelse til: - opføre...

Vanskeligt stillet landdistrikt kode

Oprettet:20-07-2017 12:29:51

Entydig angivelse af hvorvidt et landdistrikt er vanskeligt stillet. Valgmuligheder: Kode 1: Ja; Kode 2: Nej; Kode 3: Ved ikke.