Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24421 resultater fundet

DT 301 - Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Oprettet:22-05-2017 08:58:08

Strukturen indeholder blanket DT 301 - Ansøgning om tilskud til privat børnepasning. Blanketten indgår i KL’s blanketsamling. Nyt i denn...

Medansøger indikator

Oprettet:22-05-2017 08:49:58

Entydig angivelse af hvorvidt der er en medansger.

SL 904_479 - Ansøgning om befordring til Lægekørsel efter § 170 og § 173 i Sundhedsloven struktur (Svendborg Kommune)

Oprettet:17-05-2017 12:51:53

Strukturen indeholder blanket SL 904_479 - Ansøgning om befordring til Lægekørsel efter § 170 og § 173 i Sundhedsloven. Specialblanket t...

Kørsel til få ture indikator

Oprettet:17-05-2017 12:40:10

Entydig angivelse af om en person har behov for kørsel til få ture.

Rejsekort indikator

Oprettet:17-05-2017 12:36:59

Entydig angivelse af hvorvidt en person har et rejsekort.

Andre kørselsmuligheder indikator

Oprettet:17-05-2017 12:32:48

Entydig angivelse af hvorvidt en person har andre kørselsmuligheder end offentlig transport, fx cykel eller lånebil.

FR 005 - Anmeldelse og afmelding af fritagelse for • Optagelse i lokal vejviser • Henvendelse om videnskabelig undersøgelse • Henvendelse mhp. markedsføring

Oprettet:17-05-2017 09:00:07

Strukturen indeholder blanket FR 005 - Anmeldelse og afmelding af fritagelse for • Optagelse i lokal vejviser • Henvendelse om videnskab...

Husstandsmedlem anden struktur

Oprettet:17-05-2017 08:39:14

Strukturen indeholder oplysninger om andet husstandsmedlem.

KO 534_000 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse

Oprettet:10-05-2017 09:36:45

Strukturen indeholder blanket KO 534 - Ansøgning om hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. Nyt i denne version: Arbejds...

SP 930_849 - Ansøgning om fribefordring til praktiserende læge eller nærmeste relevante speciallæge (Jammerbugt Kommune)

Oprettet:10-05-2017 09:32:47

Strukturen indeholder blanket SP 930_849 - Ansøgning om fribefordring til praktiserende læge eller nærmeste relevante speciallæge. Speci...