Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24317 resultater fundet

BU 887_561 - Underretning om udsatte børn/unge (Anonym) (Esbjerg Kommune)

Oprettet:16-02-2017 11:27:14

Strukturen indeholder blanket BU 887_561 - Underretning om udsatte børn/unge (Anonym). Specialblanket til Esbjerg Kommune

IndkomstOplysningPersonBruttoindkomstBeloeb

Oprettet:13-02-2017 12:34:57

Feltet er officielt udgået pr. 1. januar 2017. Nærmere beskrivelse kan findes på SKAT-eIndkomst website.

IndkomstOplysningPersonPersonLoentimerBeloeb

Oprettet:13-02-2017 12:29:54

Løntimer er defineret som timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, og hvor lønnen er omf...

IndkomstOplysningPersonIndkomstTypeIdentifikator

Oprettet:13-02-2017 12:22:36

Indkomsttype-kode der identificerer indberetningen nærmere: 00 = Almindelige lønmodtagere.01 = Personer der modtager uddannelsesydelse (...

D000101_1016 Kontakt Kundeambassadør

Oprettet:13-02-2017 10:46:34

Strukturen indeholder kontaktformular D000101_1016 Kontakt Kundeambassadør.Blanketten er udviklet af Udbetaling Danmark.

8100-1008 - Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse

Oprettet:12-02-2017 21:29:51

Strukturen indeholder blanket 8100-1008 Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse B...

PakketStrukturBase64Data

Oprettet:10-02-2017 14:08:43

Feltet har til formål at kunne indeholde en pakket og base64 encoded XML Struktur, fra servicen. Den specifikke struktur der pakkes og d...

BS 904_210 - Ansøgning om bolig i bebyggelsen Egedalsvænge, for Fredensborg Kommune

Oprettet:10-02-2017 10:14:03

Strukturen indeholder blanket BS 904_210 - Ansøgning om bolig i bebyggelsen Egedalsvænge. Dette er en specialblanket for Fredensborg Kom...

Rum antal tekst

Oprettet:10-02-2017 10:01:15

Angivelse af antal rum som tekst. Behøver ikke være et nøjagtigt antal.

Daginstitution beløb

Oprettet:10-02-2017 09:57:34

Angivelse af beløb til daginstitution (beløb i danske kr.).