Spring til login

Digitaliser.dk

Sektioner

Aktuel side

Gruppens profilbillede

Redaktion for Videncenteret

9 medlemmer | Medlemskab kræver invitation ( kræver login )

Baggrund - om videncentrets politiske ophæng

Ansvarlig: Michael Bang Kjeldgaard
Publiceret: 01.07.2010
Type: Dokument

Videncenter for åbne standarder og open source er etableret i IT- og Telestyrelsen på baggrund af ’Aftale om fordeling af UMTS -midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012’ af 5. november 2009.

Det fremgår af aftalen at:

Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2010-2012 til et videncenter for open source og åbne standarder. For at fremme et konkurrencepræget marked med leverandøruafhængighed afsættes der midler til at styrke arbejdet med åbne standarder og open source i det offentlige. Af de 10 mio. kr. forudses 7 mio. kr. årligt anvendt til åbne standarder og 3 mio. kr. til open source. Midlerne skal anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde, herunder i forhold til udvikling af ISO-dokumentstandarderne ODF IS26300 og OOXML IS29500 med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

Endvidere tager arbejdet i videncenteret udgangspunkt i folketingsbeslutningen om anvendelse af åbne standarder for software (B103, FT 2005/06), som skal sikre, at statens brug af it, herunder brug af software, er baseret på åbne standarder.

Folketingsbeslutningen er udmøntet ved en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om åbne standarder, hvoraf det fremgår, at indførelsen af åbne standarder skal, uden at det medfører øgede udgifter for det offentlige, fremme et konkurrencepræget marked for software og medvirke til, at offentlige it-systemer uanset valg af software kan udveksle informationer på tværs.

Arbejdet omfatter blandt andet

  • Vedligeholdelse af et sæt af åbne standarder
  • Fokus på at sikre, at relevante digitale informationer og data findes i formater, der er baseret på åbne standarder
  • Udbrede anvendelsen af åbne standarder i staten.

Flere oplysninger

Artefakter

Klassifikationer

Indlæg til ressource

Ønsker du at skrive indlæg eller blot kommentere indlæg,
skal du være oprettet som bruger og logget ind.

Opret dig som Ny bruger    eller Log ind    

Tilføj fil(er)

En ny fil vil overskrive en eksisterende fil, hvis begge filer har samme navn og samme ekstension.

Tags

Tilføj dine egne tags

- (kræver login)

Andre brugeres tags til ressourcen

Der er ikke tilknyttet tags fra andre brugere

Minimér boks
Versioner
Version Dato
Ukendt (valgte) 01.07.2010 Vis supplerende information ...

Digitaliseringsstyrelsen