Spring til login

Digitaliser.dk

Sektioner

Aktuel side

Indholdet i Digitalisér.dk repræsenteres som ressourcer, der bliver administreret af grupper. Du kan fritekstsøge eller navigere til ressourcer via tags eller grupper. Nogle ressourcetyper er samlet i kataloger. Du skal være logget ind og medlem af en gruppe for at oprette en ressource.

Spring over tags
  • Filtrer ud fra tags:
BBR
Sag
OIB
RUT
oib
Ressourcer
Titel Ejergruppe Type Dato
EP 015 - Europa-Parlamentsvalg 2014 - Sletning af valglisten Kommunale Blanketter XML-skema 16.04.2014
Vis supplerende information ...
BY 914_000 -Ansøgning om spildevandstilladelse i ukloakerede områder Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 11.04.2014
Vis supplerende information ...
Oplysninger om biologisk sandfilteranlæg struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 11.04.2014
Vis supplerende information ...
Beplantet filteranlæg struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 11.04.2014
Vis supplerende information ...
Rodzoneanlæg struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 11.04.2014
Vis supplerende information ...
Oplysninger om minirenseanlæg struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 11.04.2014
Vis supplerende information ...
Udledning af spildevand struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 11.04.2014
Vis supplerende information ...
Release information vedrørende NemLog-In version 7.0 af 7.4.2014 NemLog-in Drift - 10.04.2014
Vis supplerende information ...
ByggeriBlanketBY92600Struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 09.04.2014
Vis supplerende information ...
Kloak rottespærre indikator Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 09.04.2014
Vis supplerende information ...
AB 229 - Genbevilling af tilskud til fleksjob - selvstændige Kommunale Blanketter XML-skema 31.03.2014
Vis supplerende information ...
AB 225 - Genbevilling af løntilskud til fleksjob Kommunale Blanketter XML-skema 31.03.2014
Vis supplerende information ...
AB 215 - Gentilbud om ansættelse i fleksjob Kommunale Blanketter XML-skema 31.03.2014
Vis supplerende information ...
Årsag til at fleksjob gentilbydes kode Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 31.03.2014
Vis supplerende information ...
Materiale fra Komulus: Det kommunale intranet og den interne kommunikation Komulus Præsentation 27.03.2014
Vis supplerende information ...
HM 001A_000 - Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Ændring i funktionsevne indikator Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Bevillingsdato Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Tilknytningsforhold type kode Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Oplysning om behandlingssted og periode i sundhedsvæsnet struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Behandlingssted i sundhedsvæsnet kode Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Beskrivelse af hjælpemiddel struktur Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Niveau 3 beskrivelse af et hjælpemiddel Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Niveau 2 beskrivelse af et hjælpemiddel Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...
Niveau 1 beskrivelse af et hjælpemiddel Offentlig InformationsBase (OIB) XML-skema 27.03.2014
Vis supplerende information ...

Digitaliseringsstyrelsen