Nyhed fra borger.dk

Borger.dk - Release på borger.dk – indhold i R26

Publiceret 04-04-2023

Borger.dk gennemførte release 26 den 21. marts.

Der var ikke nedetid for borgerne i tidsrummet.

Sitecore er ligeledes tilgængelig for redaktører igen.

Release 26 indeholdt følgende:


Mit Overblik – Borgere kan se data fra flere kommuner

Kommunerne åbner op for, at borgerne kan se sager og ydelser fra flere kommuner end blot deres bopælskommune. Dermed kan en borger fx også se sine sager og ydelser fra tidligere bopælskommuner, eller hvis borgeren har igangværende sager/ydelser i flere kommuner samtidig. Det kunne fx være en byggesag i den kommune, hvor borgeren har sommerhus.

Mit Overblik – Ændring af tidslinjen for sager

Under ’Sager’ på Mit Overblik kan borgeren se en tidslinje, som fremover også vil kunne vise kommende trin i et sagsforløb. For at understøtte den nye visning, bliver tidslinjen vendt om, så den fremover vil være kronologisk med de ældste trin øverst, modsat den nuværende version, hvor det nyeste trin står øverst.
Visningen af fremtidige trin i et sagsforløb er et skridt mod en udstilling af data for borgerne, som er mere fremadskuende og transparent.
Det er i første omgang Styrelsen for Patientklager, der vil gøre brug af den nye funktionalitet.

Mit Overblik – Flere uddannelsesdata fra STIL

Efter en teknisk opdatering er det nu igen muligt at tilgå en oversigt over afsluttede uddannelser og kurser, som er registreret i Kompetencemappen hos Styrelsen for It og Læring. I samme ombæring vil borgerne ligeledes få vist afsluttede uddannelser uden dato for endt uddannelse, hvilket ikke tidligere har været muligt, da dato for endt uddannelse har været påkrævet. Oversigten kan tilgås via Uddannelsessiden på Mit Overblik.

Mit Overblik – Justering til forsiden

Forsiden af Mit Overblik bliver ændret, så emneindgangen ’Indkomst og skat’ bliver rykket fra at ligge under ’Personlige oplysninger’ til nu at ligge på forsiden af Mit Overblik. Det sker på baggrund af en række brugertest, hvor borgerne har udtrykt ønske om en mere fremhævet plads til dette emne på Mit Overblik. Ønsket understøttes kvantitativt af trafikken på Mit Overblik, hvor netop ’Indkomst og skat’ er blandt de mest besøgte sider.

Mit Overblik – Ny infobjælke på indkaldelser

Under ’Aftaler og frister’ på Mit Overblik udstiller Forsvarsministeriets Personalestyrelse data om Forsvarets Dag, og i den forbindelse er der udviklet en infobjælke knyttet til ’Indkaldelse’. Infobjælken har titlen ”Hvis du ikke møder op” og skal gøre de unge borgere ekstra opmærksomme på fristen.

Diverse

Der er desuden foretaget en række tekniske justeringer og webtilgængelighedsforbedringer. Der er fx ændret på kontaktkomponenten på Mit Overblik, hvor telefonnumre og emailadresser nu læses op som særskilte typer, hvor de tidligere var sidestillet med almindelige links.

***

Venlig hilsen
Borger.dk