Nyhed fra borger.dk

Borger.dk – Release på borger.dk – indhold i R27

Publiceret 28-06-2023

Kære alle

Release 27 af borger.dk blev gennemført i går som planlagt og redaktørmiljøet er igen åbent.

I forbindelse med releasen er følgende blevet implementeret på borger.dk.

Release af borger.dk:


Mit Overblik – Betalinger

På forsiden af Mit Overblik vil ’Betalinger’ nu optræde som et nyt emneområde. Her vil borgeren få vist udvalgte kommunale betalinger. Det vil i første omgang være for meget udbetalt af en kontant ydelse og biblioteksbøder. Der vil være en ’Gå til betaling’-knap på Mit Overblik, så borgerne kan gå direkte videre til det kommunale betalingsmodul.
Det er i første omgang Horsens og Odense Kommune, der udstiller betalinger på Mit Overblik. Øvrige kommuner vil løbende blive koblet på inden årets udgang, og fremadrettet vil flere kommunale betalingsområder gradvist tilkobles. Flere myndigheder vil ligeledes blive tilkoblet i løbet af året, så borgerne får et bredere overblik over deres kommende betalinger.

Borger.dk – Nyt hjælpeunivers

I forbindelse med R27 lanceres et nyt hjælpeunivers på borger.dk. Hjælpeuniverset er en underside på borger.dk, som borgerne kan navigere sig til direkte fra footeren, hvor der er oprettet en indgang med titlen ’Hjælp og vejledning’. I denne første fase af hjælpeuniverset bliver eksisterende indhold på borger.dk samlet på den nye underside. Her kan borgerne få information om og vejledning til fællesoffentlige it-løsninger, som fx Digital Post, MitID, Kørekort- og Sundhedskort-appen samt sider med indhold rettet mod digitale hjælpere, fx fuldmagt.
Baggrunden for udarbejdelsen af hjælpeuniverset er dels et ønske fra borger.dk’s support, dels en indsigt fra brugertest af borger.dk, hvor borgerne i flere sammenhænge har udtrykt ønske om én samlet indgang til information om og hjælp til it-løsningerne.

Mit Overblik – Ny visning af økonomiske ydelser

Der er lavet en justeret visning af økonomiske ydelser for at imødekomme den udbetalingspraksis, der fx findes i kommunerne og hos Udbetaling Danmark, hvor man udbetaler flere ydelser i én udbetaling. Det er i første omgang Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og kommunerne, der kommer på den nye visning. Senere på året vil UDK’s områder løbende blive tilkoblet visningen.

Borger.dk – Blokering af ’Videre’-knap på handlingssider

Efter ønske fra myndighederne er der udviklet en ny funktionalitet, der gør det muligt at fjerne ’Videre’-knappen på enkelte handlingssider eller en gruppe af handlingssider, så det ikke er muligt at tilgå selvbetjeningen fra borger.dk. Det kan fx være nødvendigt, når selvbetjeningen er ved at blive opdateret.

Borger.dk – Genbrugelige links som eneste mulighed for at oprette links

Redaktørmiljøet opdateres til at sikre, at statslige redaktører udelukkende anvender genbrugelige links.
Genbrugelige links er links, der opdateres ét sted, og altid er opdateret og aktuelle på alle borger.dk-sider, hvor de er redaktionelt indsat.

Borger.dk og Mit Overblik – Udvidelse af funktionalitet til udgivelse af driftsbeskeder

Borger.dk’s funktionalitet til indsættelse globale driftsbeskeder er videreudviklet, så de nu kan vises udelukkende under Mit Overblik eller på et andet begrænset område af borger.dk.
Flere driftsbeskeder kan nu foruddefineres og formuleres, og ligge klar til øjeblikkelig – eller tidsstyret – publicering ved incidents. Flere driftsbeskeder ad gangen er nu også teknisk muligt.

Diverse

Brugere af skærmlæsere får en knap, så de kan kopiere en fejlkode til udklipsholderen, for at kunne udtrække fejlkoden og sende denne til support, hvis nødvendigt. Dette er pt. kun muligt i Digital Post. 

***

Venlig hilsen
Borger.dk