Borger.dk – Release på borger.dk – indhold i R28

Publiceret 26-09-2023

Kære alle

Release 28 af borger.dk blev gennemført i går som planlagt og redaktørmiljøet er igen åbent.

I forbindelse med releasen er følgende blevet implementeret på borger.dk.

Release af borger.dk:

Borger.dk – Redesign af forsiden

Med den nye forside er der lavet en række tilpasninger, som med brugertest i ryggen er første skridt til, at forhåbentligt flere har lettere ved at finde det, de søger på borger.dk. Siden 2017 har borger.dk oplevet et mindre fald i den årlige brugertilfredshedsundersøgelse i svarene på spørgsmålene: ”Jeg fandt let det, jeg ledte efter” og ”Det er nemt at finde rundt på borger.dk.”

Med R28 lanceres en ny forside på borger.dk. Den nye forside er bygget op omkring et topbillede (også kaldet et hero-billede), som skaber en stemning og har fået en tekst tilknyttet: ”Din digitale indgang til det offentlige” for at skabe vished og tryghed om, hvad borger.dk er.

Der ligger i dag 11 guider/livssituationer på borger.dk, som er udarbejdet i regi af Digitaliseringspagten. De har indtil nu ligget mindre synligt på borger.dk. Det ændres der på med R28, hvor de får en synlig plads på forsiden for at realisere det potentiale, de har: At gøre borgerne mere selvhjulpne, når de befinder sig i særlige livssituationer.

Forsiden er udviklet med udgangspunkt i ’mobile first’ og med den hensigt, at forsiden skal være mere ens på tværs af desktop, tablet og mobil, end den er i dag.

Borger.dk – Optimering af søgeresultatsiden

Søgeresultatsiden trængte til en opdatering ud fra brugernes behov anno 2023. Det betyder, at med R28 er søgeresultatsiden skåret ind til benet:

  • Styling af antal resultater ”Viser x ud af x resultater” ændres/gøres mindre.
  • Styling byttes rundt, så det, man har søgt på, bliver ”fed/bold” i stedet for ‘Søgeresultater for’.
  • Filtreringen bliver fjernet.
  • Søgefeltet kommer ind på søgeresultatsiden, så borgeren kan søge igen, uden at skulle navigere væk fra søgeresultatsiden.
  • Overskriften ’Bedste bud på din søgning’ flyttes ind i rammen, så det er tydeligt, at bedste bud præsenteres netop dér.

Mit Overblik – Kirkeministeriet viser sager

Til R28 tilkobles Kirkeministeriet sagsoverblikket med sager om navngivning, navneændring samt navneændring ved vielse. For navngivning og navneændring vil sager både omhandle borgeren selv og borgerens børn under 18 år.

Mit Overblik – Visning af sagens hovedperson i brugergrænsefladen

Til R28 udvikles funktionalitet for sagsvisningen, som giver mulighed for visning af navn eller cpr.nr. på en sags hovedperson, hvis hovedpersonen er en anden end den indloggede borger. Kirkeministeriet bliver de første til at tage denne funktionalitet i brug i visningen af sager om navngivning og navneændring af børn under 18 år. 

Mit Overblik – Styrelsen for Patientklager viser sager

I sagsvisningen vil Styrelsen for Patientklager som den første myndighed gøre brug af funktionaliteten med visning af en udvidet sagstidslinje i brugergrænsefladen, som blev teknisk implementeret i forbindelse med R26. Dermed kan borgerne også se de kommende trin i deres sagsforløb. Der er tale om klagesager over sundhedsfaglig behandling, ankenævnssager og rettighedssager. Styrelsen for Patientklager forventer at levere data, så borgerne vil kunne se det i brugergrænsefladen inden for de næste par uger. 

 

***
Venlig hilsen
Borger.dk