Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24654 resultater fundet

BU 907_000 - Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig supplerende ydelse) (lov om social service, §§ 41, 42 og 43)

Oprettet:21-09-2017 13:18:16

Strukturen indeholder blanket BU 907_000 - Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig supplerende y...

Sygedagpenge selvstændig ændring struktur

Oprettet:20-09-2017 22:06:38

Strukturen indeholder oplysninger om ændring af sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Sygedagpenge selvstændig tilmeldelse struktur

Oprettet:20-09-2017 16:18:04

Strukturen indeholder oplysninger om tilmeldelse til sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende.

Sygedagpenge selvstændig nyt CVR-nummer struktur

Oprettet:20-09-2017 16:14:39

Strukturen indeholder oplysninger om ændring af selvstændig erhvervsdirvende CVR-nr. i forbindelse med sygedagpengeforsikring

Sygdom diagnose struktur

Oprettet:20-09-2017 16:08:22

Strukturen indeholder oplysninger om en diagnose for en sygdom. Hvad er dens indhold, og hvornår er den stillet.

Virksomhedsform kode

Oprettet:20-09-2017 15:49:47

Entydig angivelse af virksomhedsform Valgmuligheder: Kode 1: Enkeltmandsvirksomhed Kode 2: I/S Kode 3: A/S Kode 4:ApS Kode 5: IVS Kode 6...

Sygedagpengeforsikring ydelse kode

Oprettet:20-09-2017 15:37:40

Entydig angivelse af type af ydelse i forbindelse med sygedagpengeforsikring Valgmuligheder: Kode 1: Maksimumsydelse Kode 2: Minimumsydelse

Selvstændig sygedagpengeforsikring type kode

Oprettet:20-09-2017 15:33:49

Entydig angivelse af type sygedagpengeforsikring for selvstændig erhvervsdirvende Valgmuligheder: Kode 1: Type 1-forsikring - sygedagpen...

Lønmodtager i mindst 240 timer i 26 uger indikator

Oprettet:20-09-2017 15:30:22

Entydig angivelse af om man har arbejdet som lønmodtager i mindst 240 timer i 26 uger.

Indtægt ophør indikator

Oprettet:20-09-2017 15:26:04

Entydig angivelse af om en indtægt er ophørt