Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24013 resultater fundet

SG 907_561 - Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til lov om social service § 79 struktur (Esbjerg Kommune)

Oprettet:23-04-2018 15:10:44

Strukturen indeholder blanket SG 907_561 - Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til lov om social service § 79. ...

EPSVurderingTypeKlassifikationStruktur

Oprettet:23-04-2018 15:01:54

EPSVurderingTypeKlassifikationStruktur

EPSLovgrundlagTypeKlassifikationStruktur

Oprettet:23-04-2018 15:01:53

EPSLovgrundlagTypeKlassifikationStruktur

FO 014 - Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Oprettet:23-04-2018 14:29:51

Strukturen indeholder blanket FO 014 - Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (i henhold til folk...

Forening medlemssammensætning struktur

Oprettet:23-04-2018 14:18:38

Strukturen indeholder oplysninger om en forenings medlemssammensætning

Lokalespecifikke medlemmer over 25 år, der er instruktører

Oprettet:23-04-2018 14:08:02

Angivelse af antal medlemmer over 25 år, der skal benytte et bestemt lokale i forbindelse med foreningens aktiviteter, og som er instruk...

10010001_1001 - Leveattest struktur

Oprettet:17-04-2018 14:29:07

Strukturen indeholder blanket 10010001_1001 - Leveattest (ATP Livslang Pension). Udviklet af Udbetaling Danmark

Ny adresse kode

Oprettet:17-04-2018 14:23:21

Angivelse af om en person har fået ny adresse kode. Valgmuligheder: Kode P2168: Personen har ikke fået ny adresse; Kode P2169: Personen ...

89000001_100 - Leveattest struktur

Oprettet:13-04-2018 13:58:15

Strukturen indeholder blanket 89000001_100 - Leveattest. Udviklet af Udbetaling Danmark.

HentEPSReplikaListeSvar

Oprettet:11-04-2018 15:27:14

HentEPSReplikaListeSvar