Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

23912 resultater fundet

FO 011_561 - Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (Esbjerg Kommune) struktur

Oprettet:20-02-2018 15:12:11

Strukturen indeholder blanket FO 011_561 - Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Dette er en specialblanket for Es...

PS 901_000 - Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn

Oprettet:20-02-2018 13:56:31

Strukturen indeholder oplysninger om blanket PS 901_000 - Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn. Nyt i denne version: Samtykke...

PT 001 - Ansøgning om post til døren struktur

Oprettet:18-02-2018 23:22:15

Strukturen indeholder blanket PT 001 - Ansøgning om post til døren. Namespace udskiftet og versionering startet forfra.

Type af offentlig hjælp struktur

Oprettet:18-02-2018 20:32:36

Strukturen indeholder oplysninger om type af offentlig hjælp. Nyt i denne version HjaelpOffentligServicelovStruktur og HjaelpOffentligSu...

Offentlig hjælp ifølge sundhedslov struktur

Oprettet:18-02-2018 20:20:28

Strukturen indeholder oplysninger om offentlig hjælp ifølge sundhedsloven. Nyt i denne version: ArtTekst tilføjet

Offentlig hjælp ifølge servicelov struktur

Oprettet:18-02-2018 19:31:34

Strukturen indeholder oplysninger om offentlig hjælp ifølge serviceloven. Nyt i denne version: ArtTekst tilføjet.

MN 900_000 - Klageskema vedrørende miljøforhold

Oprettet:16-02-2018 13:14:50

Strukturen indeholder blanket MN 900_000 - Klageskema vedrørende miljøforhold. Nyt i denne version: MiljoeforholdKlageTypeStruktur anven...

Type af klage vedrørende miljøforhold struktur

Oprettet:16-02-2018 13:05:57

Strukturen indeholder oplysninger om type af klage vedrørende miljforhold. Nyt i denne version: LugtIndikator, RoegIndikator, StoejgeneI...

Type af klage over miljøforhold tekst

Oprettet:16-02-2018 13:00:14

Beskrivelse af type af klage over miljøforhold.

BY 181_000 - Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester

Oprettet:13-02-2018 16:17:21

Strukturen indeholder blanket BY 181_000 - Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester. Nyt i denne version: AktivitetTekst tilføjet