Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24290 resultater fundet

PO 001 - Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Oprettet:06-12-2018 13:47:09

Strukturen indeholder blanket PO 001 - Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Erklæring om påregnede og afhol...

Tilskud kandidater struktur

Oprettet:06-12-2018 13:16:02

Indeholder oplysninger om tilskud til enkeltkandidater til politisk valg Nyt i denne version:PrivatBidragOver20000Indikator fjernetTilsk...

Private tilskud struktur

Oprettet:06-12-2018 13:12:15

Indeholder oplysninger om tilskud fra private bidragydere. Nyt i denne version: PrivatBidragOver20000Indikator fjernetPersonKontaktoplys...

Anonyme tilskud struktur

Oprettet:06-12-2018 13:07:10

Indeholder oplysninger om anonyme tilskud til et politisk parti. Nyt i denne version: TilbagebetaltBeloeb tilføjet

Private tilskud kandidatliste struktur

Oprettet:06-12-2018 13:01:31

Indeholder oplysninger om bidragyder der har ydet privat partistøtte til til hvilken del af partiet støtten er gået.

PligtKodeType

Oprettet:30-11-2018 13:00:17

Kode der entydigt identificerer de mulige typer af pligt.

EA 906_849 - Ansøgning om skoleudsættelse (Jammerbugt Kommune

Oprettet:28-11-2018 13:28:40

Strukturen indeholder blanket EA 906_849 - Ansøgning om skoleudsættelse (folkeskolelovens § 34 stk. 2). Specialblanket for Jammerbugt Ko...

Skoleudsættelse ansøgning struktur

Oprettet:28-11-2018 13:17:57

Strukturen indeholder informationer om ansøgning om skoleudsættelse i Jammerbugt kommune

Skoleudsættelse anbefaling struktur

Oprettet:28-11-2018 13:08:29

Strukturen indeholder informationer om anbefaling fra skole og børnehave vedrørende udsættelse af skolestart

Jammerbugt skoledistrikt kode

Oprettet:28-11-2018 13:06:36

Entydig angivelse af skoledistrikt i Jammerbugt Kommune