Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24450 resultater fundet

SunhedsbidragFradragProcentsatsProcent

Oprettet:06-07-2022 13:07:39

Procentsats for fradrag af sundhedsbidrag

FristAArDato

Oprettet:24-06-2022 13:54:36

Fristår

FristMaanedTekst

Oprettet:23-06-2022 13:21:47

Fristmåned

FristDagDato

Oprettet:16-06-2022 15:03:53

FristDag

AArsopgoerelseTaksationKode

Oprettet:13-12-2021 14:54:26

Værdien af dette felt angiver om der er tale om en takseret årsopgørelse. Værdierne i feltet kan være som følger: 1 Taksation via system...

SelvstaendigVirksomhedOverskudBeloeb

Oprettet:13-12-2021 14:49:19

Beløb der udgør årets overskud af virksomhed renset for renteindtægter/-udgifter og andre former for kapitalindkomst.

SelvstaendigVirksomhedUnderskudBeloeb

Oprettet:13-12-2021 14:45:06

Beløb der udgør underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud.

VirksomhedTypeLigningArtKode

Oprettet:13-12-2021 14:41:24

Ny officiel ligningsart gældende fra indkomstår 1994. Værdimængde:-----------1: Større virksomhed2: Mindre virksomhed3: Anden virksomhed...

VirksomhedTypeFremtidigLigningArtKode

Oprettet:13-12-2021 14:35:06

Fremadrettet ligningsart. Værdimængde:-----------1: Større virksomhed2: Mindre virksomhed3: Anden virksomhed4: Nystartede virksomheder5:...

RegnskabOplysningNettoomsaetningBeloeb

Oprettet:13-12-2021 14:28:53

I feltet indberettes virksomhedens nettoomsætning.