Ophør af SMTP-protokol i Digital Post

Publiceret 29-06-2023

Kære alle,

Som det tidligere er blevet meldt ud her på digitaliser (https://digitaliser.dk/digital-post/nyhedsarkiv/2023/maj/information-om-ophoer-af-smtp-protokollen-i-digital-post), så har vi besluttet, at SMTP-protokollen (Simple Mail Transfer Protocol) i Digital Post ikke vil blive videreført, da den ikke benyttes af hverken afsendere eller modtagere. Dette er planlagt til at ske den 16. august 2023. Da vi ikke har modtaget nogle indsigelser imod dette, har vi besluttet at fastholde denne dato for udfasningen.

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at skrive til os på digitalpost@digst.dk

Venlig hilsen
Digital Post