Nyhed fra Digital Post

Varsling om endelig udfasning af legacysnitflader den 30. november 2023

Publiceret 26-05-2023

Fra den 30. november 2023 vil det ikke længere være muligt at sende Digital Post i legacyformaterne DP1 og DP2. Alle afsendersystemer skal dermed være omstillet til det nye MeMo-format, for fortsat at kunne sende Digital Post efter denne dato.

Annonceringen sker i henhold til opdaterings- og versioneringsstrategien for Digital Post*, som angiver, at nedlæggelse af API’er formelt skal varsles 6 måneder før nedlæggelse.

Fristen for overgang til MeMo-formatet er tidligere varslet af Digitaliseringsstyrelsen, og relevant vejledningsmateriale kan findes på https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/vejledninger/.

Med venlig hilsen
Digital Post


*https://digst.dk/media/27821/bilag-2-opdaterings-og-versioneringsstrategi-for-digital-post.pdf