Værktøj til indblik i afsendelse af Digital Post

Publiceret 30-11-2023
Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et decentralt værktøj til myndigheder, der kan hjælpe afsendere af Digital Post med at få et indblik i sin data. Værktøjet er en Power BI-rapport, hvori den enkelte afsender kan uploade sit ”Anvendelse af MeMo-funktionalitet”-udtræk fra Anvendelsesstatistik (Administrativ Adgang).
Rapporten giver et indblik i følgende:
  1. Anvendelse af afsendersystemer
  2. Anvendelse af metadataopmærkning
  3. Afsendelse af Digital Post over tid
Forudgående kendskab til Power BI er ikke en nødvendighed, så længe guiden følges.Værktøjet kan findes i bjælken "Værktøj til indblik i afsendelse af Digital Post" på https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/vejledninger/