Husk webtilgængelige breve i Digital Post

Publiceret 02-10-2023

Digitaliseringsstyrelsen modtager enkelte henvendelser fra fx interesseorganisationer om, at deres medlemmer oplever breve og meddelelser i Digital Post, der ikke er webtilgængelige.

For mennesker, der fx benytter skærmlæsere, betyder de utilgængelige breve, at de er nødt til at spørge andre om hjælp og ikke kan være digitalt selvhjulpne.

Lovfristen for, hvornår breve og meddelelser i Digital Post skal være tilgængelige var 1. juli 2023. Lov om ændring af lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer blev vedtaget af Folketinget i marts 2021.

Hermed blot en venlig reminder om at gå i dialog med leverandører om at sikre tilgængeligheden af de breve og meddelelser, I som myndigheder sender i Digital Post. Hvis I er leverandør, så se det i stedet som en reminder om at gå i dialog med jeres kunder blandt myndighederne.

Læs mere om kravene, og bliv klogere på, hvad der skal til for at overholde dem, nederst på denne side: https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/spoergsmaal-og-svar-qa/

Det er de enkelte myndigheder/offentligretlige organer, som benytter Digital Post-løsningen, der har ansvaret for, at de konkrete breve er tilgængelige efter de krav, der følger af webtilgængelighedsloven.

Digitaliseringsstyrelsen kontrollerer eller vurderer ikke selve indholdet af Digital Post-meddelelser, fx om meddelelserne er webtilgængelige, da brevene er et anliggende alene mellem afsender og modtager.

Venlig hilsen
Digital Post