Informationsbrev til forældre med barn, der snart fylder 15 år

Publiceret 09-02-2024

Ved tilslutningen til Digital Post af unge, som fylder 15 år, udvides Digital Post-løsningen til at inkludere et orienteringsbrev til de personer, som er registreret som forældremyndighedsindehaver. Hvis forældrene er tilmeldt Digital Post, sendes brevet til Digital Post. I tilfælde af at en forælder er fritaget, vil der blive sendt et brev med fysisk post.

Baggrund

Når unge fylder 15 år, har et CPR-nummer og bor fast i Danmark, tilmeldes de automatisk Digital Post. Da mange unge har brug for en hjælpende hånd i starten af deres digitale relation til det offentlige, er det en hjælp for dem og deres forældre, at forældrene informeres om de unges tilmelding til Digital Post. Denne ændring laves for at imødekomme den udfordring, at forældrene ofte føler sig utilstrækkeligt oplyste om det faktum, at de ikke længere modtager vigtig Digital Post fra det offentlige vedrørende deres barn, fra barnets 15-års fødselsdag. Forældrebrevet skal dermed sikre, at forældrene har bedre muligheder for at bistå og støtte de unge.