Varsling og høring af MeMo v1.2

Publiceret 23-02-2024

Siden lanceringen af den nuværende Digital Post-løsning og MeMo v1.1, har vi arbejdet på forbedring af formatet og sigter efter, at kunne lancere MeMo v1.2 i sidste halvdel af 3. kvartal 2024. MeMo v1.1 (den nuværende version) vil fortsat være understøttet og kunne bruges parallelt efter lanceringen af den nye version. Det vil på et senere tidspunkt blive obligatorisk at bruge MeMo version 1.2, hvilket vil blive varslet mindst fire måneder forinden.


I forbindelse med lanceringen af den nye MeMo-version bliver systemopsætningen i Administrativ Adgang også udvidet med muligheden for at angive hvilken version af MeMo, man ønsker at modtage i sit modtagersystem. Som udgangspunkt vil denne værdi være sat til version 1.1, således at man aktivt skal gå ind og opdatere værdien, når man ønsker at overgå til version 1.2, hvis man ønsker at skifte inden den nye version gøres obligatorisk. For afsendersystemer kræves ingen særlig designering i Administrativ Adgang af hvilken version, man anvender. Det skal fortsat angives i de enkelte meddelelser via ”memoVersion” attributten, som findes i memo:Message.


Herunder beskrives de indeholdte ændringer, og eventuelle kommentarer til den nye version kan stiles til digitalpost@digst.dk senest den 3. juni 2024.


Valideringsredskaberne schema og schematron udgår
Som nu vil man også fremover kunne teste kompatibilitet af meddelelser på Digital Post test-miljøet. Derfor vil de eksterne valideringsredskaber udgå, og vil ikke blive opdateret fra v1.1.
MeMo-lib vil blive opdateret til MeMo version 1.2 og stadig kunne bruges og kan findes her: https://bitbucket.org/nc-dp/memo-lib-dot-net/src/master/. Dette er med til at sikre, at det altid er de gældende regler i løsningen, der valideres op mod. memoSchVersion attributten udgår derfor også fra memo:Message rod-elementet.


memo:Representative tilføjes til angivelsen af, hvem der repræsenterer afsenderen, når beskeder bliver sendt ”på vegne af”
For at understøtte scenarier hvor beskeder sendes på vegne af andre, eksempelvis ved anvendelse af den kommende funktionalitet ’Læse- og skriveadgang’, tilføjes klassen memo:Representative under memo:Sender. Klassen indeholder underliggende attributter memo:idType, memo:idTypeLabel, memo:label og memo:representativeID. Formålet med den nye klasse er at gøre det lettere for modtageren at afkode, om en besked er blevet sendt på vegne af en anden, samt hvem der har ageret på vegne af afsenderen.


memo:notification udvides til at tillade 160 tegn
Feltet anvendes til at lave en tilpasset adviserings-sms, som erstatter den generelle adviserings-sms, Digital Post sender ud som default. Derudover anvendes feltet også til NemSMS-beskeder. Feltet har tidligere været begrænset til 150 tegn og har derfor været lavere end den tekniske begrænsning for SMS-beskeder, men udvides nu til 160 tegn.


memo:mandatory og memo:legalNotification er ikke længere obligatoriske
De to attributter memo:mandatory og memo:legalNotification under memo:MessageHeader anvendes til at beskrive, om Digital Post er henholdsvis obligatorisk digital post, som gennemtvinges til personer der er fritaget for Digital Post, og digitale forkyndelser. Det vil ikke længere være påkrævet at opmærke disse attributter, og deres default vil fremadrettet være ”false”. En gyldig MeMo vil derfor ikke længere skulle indeholde disse.


Skærpet validering af hyperlinks og filnavne
For at sikre korrekt udstilling og visning af hyperlinks og dokumenter i visningsklienter, skal hyperlinks være https og filnavne må ikke indeholde mellemrum og specialtegn.


Tilladte filtyper for vedhæftelser håndteres i Digital Post løsningen
Listen over tilladte filtyper vil ikke længere være forankret i MeMo-regi, men valideres i stedet i Digital Post-løsningen, hvilket giver mulighed for bedre understøttelse af og hurtigere omstilling i forhold til forretningsbehov. En gældende positivliste for tilladte filer vil blive gjort tilgængelig, men det anbefales at modtagersystemer ikke validerer på filtyper for at sikre hurtigere omstilling i forbindelse med ændringer til positivlisten.


Opdatering og udvidelse af dokumentation
Danske begreber fjernes fra dokumentet 'MeMo Modelbeskrivelse v1.2'. Samtlige dokumenter opdateres og udvides, for at kunne erstatte regelbeskrivelserne i schema/schematron. Dokumentet 'MeMo Classes and Attributes v1.2' vil indeholde en komplet beskrivelse af alle elementer i MeMo, samt regler for brug.