Høring af slettefrister i Digital Post

Publiceret 01-05-2024

I Digital Post-løsningen opsamles alle hændelser i en hændelseslog. Opbevaringstiden for logdata i hændelsesloggen skal begrænses, og der bliver indført automatisk sletning af data. Digitaliseringsstyrelsen ønsker at invitere myndigheder, der er tilsluttet Digital Post, til at kommentere et nyt regelsæt, der fastlægger opbevaringstiden for logdata og efterfølgende sletning.

Digital Post hører gerne fra myndigheder, om der er særlovgivning på andre myndighedsområder, som giver hjemmel til eller begrundelse for, at specifikke logdata skal opbevares længere end den regel, som er anbefalet i materialet ”Sletteregler”.

Høringsperiode

01.05.2024 – 31.07.2024

Tilbagemelding

Alle bemærkninger og kommentarer skal sendes skriftligt til: digitalpost@digst.dk med angivelse af ”Høring af slettefrister i Digital Post” i emnefeltet. Efter høringsperioden vil Digitaliseringsstyrelsen opsamle og konsolidere tilbagemeldingerne, og vurdere, om der foreligger relevante begrundelser for at foretage ændringer.

Overordnet tidsplan

  • 01.05.2024: Offentliggørelse af sletteregler på digitaliser.dk samt udsendelse af nyhedsbrev (høring)
  • 31.07.2024: Svarfrist
  • 01.09.2024: Konsolidering og eventuelle tilpasninger afsluttet
  • 01.10.2024 – 31.12.2024:  Offentliggørelse af endelige sletteregler på digitaliser.dk
  • Q1 2025: Implementering og ikrafttrædelse af reglerne samt sletning af logdata. Det vil sige, at historiske data, som ikke er omfattet af opbevaring, slettes, og automatisk sletning fremadrettet implementeres.

Sletteregler

Regelsæt for sletning af data i hændelsesloggen i Digital Post-løsningen

Oversigt over hændelsestyper i Digital Post-løsningen