Orientering om ny funktionalitet i Digital Post: Læse- og skriveadgang

Publiceret 04-03-2024

Den 12. juni 2024 lanceres læse- og skriveadgang i Digital Post-løsningen som supplement til den eksisterende funktionalitet læseadgang.

Det sker med baggrund i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets udspil ’Digitalisering med omtanke’. Læse- og skriveadgang har til formål at give familiemedlemmer og nærtstående mulighed for at besvare, videresende og skrive meddelelser til offentlige afsendere på vegne af ejere af en digital postkasse.

Læse- og skriveadgang er et tilbud målrettet borgere, der har behov for hjælp til anvendelse af Digital Post fra familiemedlemmer eller nære relationer, professionelle værger og lignende.

Læse- og skriveadgang kan ikke i sig selv anses for at være en fuldmagt. Derfor skal den enkelte myndighed fortsat konkret vurdere fra gang til gang, om der er behov for at efterspørge dokumentation for, at den pågældende har fuldmagt til at handle på vegne af postkasseejeren.

I visse situationer er myndighedernes mulighed for at vurdere, om det er nødvendigt at se dokumentation for fuldmagtsforholdet, særlig vid, f.eks. ved:

  • generelle spørgsmål og generel vejledning.
  • ændring af mødetidspunkter med en myndighed eller af tidspunktet for besøg i hjemmet.
  • fremsendelse af yderligere dokumentation i forbindelse med en ansøgning.
  • præcisering af borgerens henvendelse til en myndighed eller svar på spørgsmål fra myndigheden om det samme emne.

Vejledning
Digitaliseringsstyrelsen vil informere om læse- og skriveadgang på flere måder op til at lancering af den nye funktionalitet:

Vejledning til myndigheder (april 2024)
Udgivelse af vejledning til myndigheder om læse- og skriveadgang i Digital Post. Vejledningen vil indeholde:

  • Baggrund og formål med læse- og skriveadgang
  • Funktionel beskrivelse (hvor er det tilgængeligt, hvordan ser det ud)
  • Juridisk baggrund (anvendelsesområder, begrænsninger)
  • Teknisk beskrivelse (systemunderstøttelse)

Webinar til myndigheder (maj 2024)
Digitaliseringsstyrelsen afholder et webinar om læse- og skriveadgang.

Systemopdatering (12. juni 2024)
Digital Post-løsningen udvides med funktionaliteten læse- og skriveadgang.