GENOPSLAG: Udmelding på digitaliser om interimsløsning i perioden 19. april til 30.juni 2023.

17-04-2023

(Publiceret første gang d. 30 marts 2023)

Til systemintegrerede organisationer og leverandører i Digital Post

Vi har tidligere meldt ud på digitaliser, at vi i Digital Post har udarbejdet en interimsløsningen i forbindelse med overgangen til OCES3 d. 19.april 2023.
Da der i sidste uge, torsdag d. 13.april 2023 blev lanceret en ny version af digitaliser, har vi valgt at genopslå det tidligere opslag fra den 30.marts 2023.

Det oprindelige opslag fra 30. marts 2023 lød således:

Som det tidligere er udmeldt, både på digitaliser.dk og via mail, så skifter Digital Post certifikat, fra OCES2 til OCES3, den 19. april 2023.

Vi har udarbejdet et alternativ til dem, som ikke er klar til at anvende OCES3-certifikat i perioden 19. april 2023 – 30. juni 2023.

Det er kun relevant at anvende den midlertidige løsning ved udadgående trafik fra Digital Post (PUSH), dvs. i de tilfælde, hvor Digital Post skal foretage kald mod jeres modtagersystem(er), blandt andet for at levere jeres post samt ved aflevering af forretningskvitteringer til jeres afsendersystem(er).
Den midlertidige løsning vil således IKKE være relevant at bruge ved indadgående trafik (PULL), dvs. i de tilfælde, hvor jeres modtagersystem(er) selv henter posten i Digital Post, da dette vil være muligt med både OCES2 og OCES3 frem til 30.juni 2023, uden at I skal gøre noget. SFTP er ikke berørt af skiftet til OCES3.

For at benytte sig af denne løsning, skal I oprette en Service Request i Helpdesk.
I kan tilgå Helpdesk via dette link: https://digidp.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

Herunder fremgår mini-guide om hvordan I skal gøre:

  1. Når I kommer ind i helpdesk skal I vælge ” Service Request- Registrering af REST PUSH system til fortsat OCES2 brug i interim perioden”
  2. I feltet ”Raise this request on behalf of”: Vælg her dig selv, hvis det ikke står der pr. default
  3. I feltet ”Systemnavn” angives navnet på det system, som fortsat skal angive OCES2-certifikat.
  4. I feltet ”SystemID” skal I angive det UUID der identificerer det system, som fortsat skal anvende OCES2.
  5. I feltet ”Testmiljø eller Produktion” skal I vælge hvilket miljø det omhandler (Testmiljøet eller Produktionsmiljøet).
  6. I feltet ”Summary” skal I angive hvad sagen handler om.

Fristen for at oprette Service Request’en er den 18. april 2023. Anmodninger som kommer senere end denne frist, vil først blive behandlet efter den 19. april 2023.  

Afslutningsvis skal vi endnu en gang på det kraftigste opfordre til, at I omstiller jeres systemer til at understøtte OCES3-certifikat hurtigst muligt uagtet at der stilles et alternativ til rådighed i en interimsperiode (19. april 2023 til 30. juni 2023), således at opgaven ikke blot udskydes til 30. juni 2023, hvor Nets endegyldigt lukker for NemID og tilhørende certifikater.

Bemærk venligst, at Digital Post skifter til et nyt OCES2- certifikat samtidig med overgangen til OCES3- certifikat den 19. april 2023. Det betyder således, at hvis I har valgt at benytte jer af interimsløsning, så skal I huske at skifte til det nye OCES2- certifikat senest den 19.april 2023.

I kan finde de nye OCES-certifikater her: https://digitaliser.dk/digital-post/vejledninger/oces-certifikater

 

Venlig hilsen
Digital Post