Fremtidig anvendelse af forespørgslen WhoIsLRA

Publiceret 22-08-2023

I forbindelse med nedlukning af NemID medarbejdersignatur udfases rettigheden Local Resource Administrator (LRA), da LRA-tjenesterne er tæt knyttet til udstedelse og administration af NemID medarbejdersignaturer og rent teknisk håndteres på en anden måde i den nye infrastruktur i NemLog-in og MitID Erhverv.

LRA-rettigheden er i NemID-løsningen automatisk blevet tildelt den medarbejder, der har tilsluttet en organisation. Det har desuden været muligt efterfølgende at tildele rettigheden til flere medarbejdere i organisationen, hvilket har medført en bredere anvendelsen af rettigheden end forudsat.

Hvis man som tjeneste imod hensigten har anvendt LRA-rettigheden som kriterie for adgang til en digital selvbetjeningsløsning gennem forespørgslen WhoIsLRA, skal I være opmærksom på, at dette ikke vil være muligt efter den 31. oktober 2023 og således ikke vil fungere efter overgangen til MitID Erhverv og NemLog-in.

Det er Digitaliseringsstyrelsens anbefaling, at tjenester tilsluttet NemLog-in opretter og administrerer rettigheder direkte i NemLog-ins brugerrettighedsstyring.

Læs mere om rettigheder i NemLog-in på vores hjemmeside for tjenesteudbydere

Venlig hilsen 

NemLog-in Teamet