UDSKYDES: Advisering om udskiftning af NemLog-ins IdP-certifikat i produktion

Publiceret 21-02-2023

VIGTIGT: udskiftningen udskydes til efter sommerferien. I vil blive orienteret snarligst om den alternative dato.

Ifm overgangen fra OCES2 til OCES3, skal NemLog-ins IdP-certifikat på produktionsmiljøet udskiftes. Udskiftningen påvirker flg. NemLog-in integrationer:

  • Log-in-tjeneste (SSO)
  • Log-in-tjeneste (Offentlig)
  • Log-in-tjeneste (privat)
  • Privat Broker
  • Offentlig Broker
  • Web Service Provider
  • Web Service Consumer (WSC)

NemLog-in forvaltningen skal advisere om et sådan udskifte ca. 3 måneder før det endelige skifte, som forventes at være planlagt til ultimo maj/primo juni 2023, hvorfor I bedes notere jer denne opgave og forberede skiftet.

Hvad betyder det for min løsning?

Når vi i NemLog-in skifter IdP-certifikatet, skal I samtidigt skifte til det nye IdP-certifikat, da det ellers ikke vil være muligt at logge på jeres løsning.

Denne nyhed er blot en advisering om dette fremtidige skifte - I vil få mere information om den endelige dato for skiftet, procedure samt metadata, som hertil skal uploades.

I kan også læse sidste års nyhed om dette skifte, og danne jer et overblik over opgaven samt omfang: ww.digitaliser.dk/resource/6534541

Venlig hilsen

NemLog-in Teamet