Vigtigt for jer der bruger Opslagstjenester/LookUpService

Publiceret 19-07-2023

Der har igennem en tid, været en fejl vedr. opslag til LookUpService, med ikke at kunne komme på flere instanser.

Der er nu udviklet en løsning, som er klar til Produktion torsdag d. 20.07.23. i tidsrummet kl. 16-18. Der vil ikke være nedetid, men der kan, afhængig af hvorledes jeres system foretager opslag til LoopUpService, være behov for at genstarte dialogen fra jeres systems side.

De aftagere, der benytter OIOIDWS REST snitfladen LookupService tilbyder, skal veksle de SAML Assertions NemLog-ins STS udsteder i AS’en (Authorization Service) tilhørende LookupService til en bearer token.

Disse bearer token benyttes, når et faktisk opslag foretages, som f.eks. /api/lookup/pidcpr.

Disse bearer tokens har en levetid, hvor de kan genbruges til flere forskellige kald. Ved idriftsættelsen af den første instans af LookupService invalideres alle eksisterende bearer tokens og for at benytte LookupService igen vil det være nødvendigt at få en ny bearer token fra AS’en.

Venlig hilsen 

NemLog-in Teamet