Systemopdatering -Skift af PID/RID tjenester

Publiceret 27-06-2023

I forbindelse med nedlukningen af NemID den 31. oktober 2023, vil PID/RID-tjenesterne blive flyttet til NemLog-in. Dette er særligt relevant for private tjenesteudbydere, der ikke kan få udleveret CPR-numre direkte som en del af autentifikationsbilletten. Private tjenesteudbydere, med behov for matchopslag på CPR, skal derfor tilslutte sig NemLog-in som tjenesteudbyder og migrere til de nye services, som udstilles af NemLog-in. Her skal I være opmærksomme på, at der sker et skift fra SOAP til REST.

Find dokumentation på de relevante services i NemLog-in her.

Vi opfordrer ligeledes til, at I løbende holder jer orienteret på vores tjenesteudbyderside.

PidMatchesCpr

Særlig relevant er matchtjenesten PidMatchesCpr, der kan anvendes til at kontrollere, om et brugerindtastet CPR-nummer matcher det PID-nummer, som er angivet i autentifikationsbilletten (SAML). Denne service er tilgængelig i NemLog-in miljøerne:

  • Pre-produktionsmiljøet (Devtest4): Den 8. maj 2023.
  • Integrationstestsmiljøet: Den 29. juni 2023.
  • Produktion: Den 15. juni 2023.

Indtil NemID lukker ned den 31. oktober 2023 vil NemLog-in’s services agere som proxy for NemID’s services. Tjenesteudbydere kan anvende NemLog-in services allerede fra den 15. juni 2023.

NemLog-in vil i en overgangsperiode sikre, at der kan udleveres PID- og RID-numre for alle identiteter. Herunder også nye identiteter, som kun har MitID identifikationsmidler. Generelt anbefales, at alle tjenesteudbydere i løbet af 2023 skifter til registrering af brugeridentiteter ved brug af UUID’er.

 

SubjectMatchesCpr

I efteråret 2023 idriftsættes en ny match-tjeneste, SubjectMatchesCpr, der kan anvendes til at matche både private- og erhvervsidentiteter op mod et CPR-nummer ud fra et SAML autentifikationssvar. Denne service anbefales som den langsigtede løsning, der understøtter brugerID’er baseret på UUID’er, fremfor PidMatchesCpr, der kun understøtter PID-numre og anses som en midlertidig løsning. Vi anbefaler derfor, at tjenesteudbydere ved migrering væk fra NemID’s PID tjenester overvejer, om det er muligt at gå direkte over til denne tjeneste, så der ikke bliver behov for to migreringer.

Offentlige tjenesteudbydere kan få leveret CPR-numre i SAML-response fra Nemlog-in, hvorfor der ikke er behov for at integrere til nogle af ovenstående services.