Udskiftning af NemLog-ins IdP-certifikatet i produktion udskydes til efter sommerferien

Publiceret 08-05-2023

Som før adviseret (https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2023/apr/systemopdatering), skal NemLog-in udskifte IdP-certifikatet ifm overgangen fra OCES2 til OCES3. Denne udskiftning vil først finde sted efter sommerferien - og altså ikke ultimo maj som før adviseret.

I vil blive orienteret snarligst om den alternative dato.

Venlig hilsen 

NemLog-in Teamet

Om denne systemopdatering

nn.nn.nn

n.n.n.n.n

Testmiljø: nn.nn.nn hr.mm.

Produktion: nn.nn.nn hr.mm.