Lukkevindue på NemLog-ins integrationstestmiljø den 30-11-2023, kl. 08:00-12:00

Publiceret 23-11-2023

I lukkevinduet opdateres integrationstestmiljøet med fejlrettelser (Release 7.1).

Integrationstestmiljøet vil ikke være tilgængeligt under lukkevinduet.

Følgende fejlrettelser gennemføres i integrationstestmiljøet:

Opdateringer af tekster i Digital Fuldmagter ifm. MitID

NemID blev udfaset med udgangen af oktober 2023, men teksterne i Digital Fuldmagt afspejler ikke overgangen til MitID. Med denne ændring erstattes NemID teksterne med MitID tekster i fuldmagtsløsningen. 

Understøttelse af grønlandsk

Muligheden for grønlandsk sprogvalg aktiveres, således at login og signering kan foretages i en Grønlandsk sprogvariant. 

Driftsstabiliserende tiltag

Der er implementeret en UUID/CPR cache, der er et forberedende tiltag til kommende performance forbedrende ændring. Den kommende ændring vil gøre brug af UUID/CPR cachen og vil dermed forbedre performance. 

Fjernelse af gammelt tilslutningsforløb for Digital Post

Fjernelse af adgangen til det gamle tilslutningsforløb for Digital Post. Denne release er et quick fix, der fjerner siden, således at man møder en 404. fejl. Den endelige løsning som fjerne alt relateret til det gamle tilslutningsforløb bliver leveret i det kommende release 8.

Generelt

Driftsstabiliserende tiltag samt back-end fejlrettelser.