[Afsluttet] Nedlukning af NemID: Servicevindue i NemLog-in d. 31-10-2023 kl. 16 til 01-11-2023 kl. 05.  

Publiceret 25-10-2023

Servicevindue ifm. Nedlukning af NemID

Opdateret 01.11.23 kl. 02:55

Servicevinduet er afsluttet og Nedlukning af NemID er tilendebragt:

 

Nedlukning af NemID i NemLog-in

Der afholdes et servicevindue i NemLog-in i perioden

31.10.2023 kl. 16:00 til 01.11.2023 kl. 05:00.

I løbet af servicevinduet vil der blive udført forberedende aktiviteter frem til 31.10.2023 kl. 23:59, vedrørende frakobling af NemID fra NemLog-in miljøet.

Selve afkoblingen gennemføres 31.10.2023 kl. 23:59, hvor der kan være en kort afbrydelse.

I den resterende del af servicevinduet frem til 01.11.2023 kl. 05:00 vil der gennemføres interne system aktiviteter.

 

Systemopdateringen betyder når nedlukningen mod NemID er foretaget til midnat, vil alt vedrørende NemID ikke længere er tilgængeligt, herunder bl.a.:

  • Log-in med NemID
  • Brug af NemID Certifikater fx hvis I har et NemID Certifikat i jeres metadata vil integrationen af denne ikke længere virke
  • Signering med NemID
  • STS (virker fortsat med OCES3)

 

Venlig hilsen

NemLog-in