Lukkevindue på Pre-Prod/DevTest4 d. 9/10 2023 kl 8-12

Publiceret 06-10-2023

Ifm. det tidligere adviserede certifikatskifte på LookUpService/Opslagstjenester og Frakobling af NemID i NemLog-in's preproduktionsmiljø, er vi nødsaget til at lukke Pre-Produktionsmiljøet (DevTest4) d. 09-10-2023, kl. 08:00-12:00.

D. 9/10 2023 kl. 08:00-12:00:

I dette tidsrum vil det ikke være muligt, at benytte sig af NemLog-ins preproduktionsmiljø.

Såfremt man benytter sig af LookUpService/Opslagstjenester, skal man være særlig opmærksom på, at hente det nye certifikat og skifte i sin egen løsning også. Læs mere og hent certifikatet her: https://digitaliser.dk/nemlog-in/nyt-fra-nemlog-in/2023/sep/servicevindue-nemlog-in-10 

Hvis man ikke benytter sig af LookUpService/Opslagstjenester, skal man ikke foretage sig noget.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, bedes disse rettes til nemlogin@digst.dk 


D. 9/10 2023 kl. 08:00-12:00:

I dette tidsrum vil det ikke være muligt, at benytte sig af NemLog-ins preproduktionsmiljø.

I tidsrummet foretages der en frakobling af NemID i NemLog-in's preproduktionsmijø (Devtest 4), således alt vedrørende NemID ikke længere er tilgængeligt herunder bl.a.:

  • Log-in med NemID
  • Brug af NemID Certifikater fx hvis I har et NemID Certifikat i jeres metadata vil integrationen af denne ikke længere virke
  • Legacy signering
  • STS (virker fortsat med OCES3)

 Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, bedes disse rettes til mitiderhverv@digst.dk.