Lukkevindue for Tilslutning og NemLog-in/Administration i produktion d. 24/10 2023 kl 16:00-20:00

Publiceret 19-10-2023

Lukkevindue for Tilslutning og NemLog-in/Administration i produktion d. 24/10 2023 kl 16:00-20:00

Lukkevindue for Tilslutning og NemLog-in/Administration i produktion d. 24/10 2023 kl 16:00-20:00

Som et led i udskiftningen af NemLog-ins certifikater, skal interne certifikat i Enrollment ServiceProvider produktion også udskiftes. For at udskifte dette certifikat, er vi nødt til at lukke servicen ned, hvilket også medfører at Tilslutning og NemLog-in/Administration vil være utilgængelige i nedenstående tidsrum:

24/10 2023 kl 16:00-20:00.

Dvs. det er ikke muligt, at tilgå disse komponenter i ovenstående tidsrum: Tilslutning og NemLog-in/Administration.

Skulle dette give anledning til spørgsmål, bedes disse rettes mod nemlogin@digst.dk


Venlig hilsen

NemLog-in