[FORLÆNGET] Lukkevindue for Tilslutning og Administrationsmodulet i produktion d. 11/10 2023 kl 18:00-22:00

Publiceret 20-09-2023

Obs: dette vindue er forlænget med 2 timer, således det ikke er muligt at tilgå Tilslutning eller Administrationsmodulet fra kl 18:00-22:00.

Som et led i udskiftningen af NemLog-ins OCES2-OCES3 certifikater, skal NemLog-ins to komponenter, Tilslutning og Administrationsmodulet, også have udskiftet certifikater, hvorfor I hermed adviseres om et lukkevindue for disse to moduler i nedenstående tidsrum: 

D. 11/10 2023 kl 18:00-20:00.

Det vil ikke være muligt, at tilgå Tilslutning eller Administrationsmodulet i ovenstående tidsrum.

Resten af NemLog-in vil ikke være berørt, dvs. man kan eksempelvis fortsat signere, logge ind etc. på selvbetjeninger, som integrerer med NemLog-in. 

Da der er tale om et internt certifikat, skal I som tjenesteudbyder ikke foretage jer noget. 

Skulle dette give anledning til spørgsmål, bedes disse rettes mod: nemlogin@digst.dk 

Venlig hilsen 

NemLog-in Teamet