CPRMatchesSigner fejler i øjeblikket

Publiceret 13-03-2024

Kald til CPRMatchesSigner returnerer "NoMatch"

Kald til CPRMatchesSigner returnerer "NoMatch" når SSN indeholder "P:G" i prefix
Fejlen påvirker både offentlige og private tjenesteudbydere, der ønsker at anvende servicen 'CPRMatchesSigner' til at verificere en signatur mod CPR.
Der er pt. ingen work-around til fejlen.

Med venlig hilsen
NemLog-in