Loading…
Tilbage

Høring: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government'


03-02-2012 15:27:46

OGP logo

Danmark er inviteret til at deltage i og har tilsluttet sig den amerikanske regerings open government-initiativ, Open Government Partnership (OGP). OGP er et multilateralt samarbejde om at fremme åbenhed i den offentlige sektor gennem initiativer inden for 

• Transparens og åbenhed
• Borgerdeltagelse og inddragelse af civilsamfundet
• Antikorruption og ansvarsplacering
• Teknologi og innovation. 

OGP skal således bidrage til at sikre, at offentlig service og information leveres bedst muligt på en tidssvarende og effektiv måde til at stimulere og understøtte innovation og værdiskabelse i hele samfundet og til at styrke viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft.

En central drivkraft i OGP er udnyttelsen af nye teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig information og teknologi tilgængelig for borgere og virksomheder og at øge samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Man bruger ofte begreber som Web 2.0, co-creation og co-delivery, Gov 2.0 samt borgerinddragelse. 

Alle deltagende lande skal på baggrund af en offentlig høring med inddragelse af borgere, virksomheder og det øvrige civilsamfund udarbejde en 12-måneders handlingsplan med konkrete forpligtelser. Der igangsættes derfor denne høring, hvor borgere, virksomheder, NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres til at give input og idéer til den danske OGP-handlingsplan, som vil blive udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. 

Yderligere information om høringen og om OGP findes på Høringsportalen: https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003221  

Filer og referencer

Titel Type
OGP_logo2.JPG application/octet-stream
Profilbillede

? vedr. Høring: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government'

Tine Müller

Først vil jeg sige, at det lyder jo virkelig interessant dette tiltag uddybet i Høringsbrev, men jeg har et par spørgsmål.

Hvad betyder denne Høringsliste?

ALLE kan komme med input/ideer og så udvikler Digitaliseringsstyrelsen i løbet af 12 måneder en handlingsplan med konkrete forpligtelser fra marts 2012 og de samarbejder sammen med de øvrige lande.

Men helt nøjagtigt, hvad betyder det for de personer som indsender en idé, som måske allerede er udviklet og opfylder alle de kriterier, der efterlyses i OGP. Vil de kunne få økonomisk hjælp til videreudvikling og evt. samarbejde med de andre lande om servicen?

Kære Tine

Høringslisten er en liste over alle, som har fået en email om høringen. Men, som du selv er inde på, er høringen åben for alle, og alle kan derfor bidrage med idéer.

Høringen går ud på at få borgeres, virksomheders, NGOers og myndigheders bud på, hvordan Danmark kan få noget ud af at arbejde med Open Government. Det kan enten være forslag til konkrete projekter, idéer til hvordan eksisterende aktiviteter kan tilføres et OPG-perspektiv, forslag til nye arbejdsmetoder eller beskrivelser af Open Gov-tiltag, som kan udbredes mere.

Der er ikke tale om at samle et bruttokatalog af projektidéer, hvor af nogle vil blive udvalgt til at få finansiering, men om at belyse hvordan vi i Danmark kan begynde at tænke digitalisering "på en Open Government-måde".

Jeg ved, at du stadig arbejder med dit "Find nærmeste toilet"-projekt, og projektets underliggende idé om, at myndigheder stiller data til rådighed, som gør det øvrige samfund (blandt andet dig) i stand til at skabe nyttige services, som alle har glæde af, passer fint ind i OGP-tankegangen. OGP-handlingsplanen skal dog være forholdsvis overordnet og bred, så det er i denne sammenhæng nok mere det generelle princip om adgang til at genanvende data og alle de fordele, der følger med det, som er relevant, end det er den specifikke toiletservice.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dine spørgsmål.

/Cathrine

Jeg har ikke nævnt findtoilet.dk, da "systemet" jeg har lavet jo kan bruges til ALLE data som beskrevet her.


Fra Høringsbrev:
- at skabe rammer for nye former for offentlig-privat samarbejde om opgaveløsning samt udvikling og drift af digitale løsninger, bl.a. gennem brug af åbne teknologier som open source, åbne standarder og åbne infrastrukturer.

Jeg har lavet et "system" der gør det nemt for kommunerne KUN at indtaste data i en formular og trykke på gem. Disse data kan så med det samme f.eks. ses i en Tabel, Google Map m.m. og ALLE får adgang til at downloade disse data i RSS, XML, CSV, KML m.m. og til Smartphone apps gratis. Kommunerne skal ikke først til at lære svær teknik samt programmering, det eneste der kræves er at de kan udfylde en formular, så klares alt automatisk. Se video os læs evt. "description"

Du mener ikke at mine "ydelser" egner sig til OGP-handlingsplanen, og det er da også OK. Jeg har iøvrigt stadigvæk ikke helt forstået, hvad de folk som
kommer med input/ideer får ud af at blive nævnt i denne handlingsplan, og hvad det helt nøjagtigt er at Digitaliseringsstyrelsen efterfølgende vil gøre, men jeg er jo nok lidt tungnem. Undskyld. :-)

Kære Tine

Måske har jeg ikke udtrykt mig tydeligt nok:

Min pointe var blot, at OGP ikke handler om at skabe en digital toiletservice, men om at gøre nogle generelle ting (fx at åbne op for privat genanvendelse af offentlige data), som gør det muligt for alle at skabe digitale services, sådan som du gør.

Jeg mener dermed, at dit projekt netop er et eksempel på, hvad OGP blandt andet går ud på - at hvis man deler digitale ressourcer (i dit tilfælde data) og samarbejder på nye måder, kan dét skabe en masse værdi i samfundet.

Det, vi har behov for at skrive ind i en OGP-handlingsplan, er de generelle ting (fx. åbning af data), som skal gøres for at skabe den slags muligheder.

/Cathrine