Loading…
Tilbage

Offentlige data kan være råstof for digitalt indhold i det hurtige bredbåndsnet


25-02-2009 22:46:33
Videnskabsministerens udspil om hurtigt bredbånd til alle skal danne fundamentet for et marked for digitalt indhold, udvikling af applikationer og digitale tjenester.

IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet fokuserer på at få offentlige data i spil i det private erhvervsliv for at sætte gang i en bølge af nye digitale tjenester. Kombinationen af hurtigt bredbånd og digitalt indhold på basis af offentlige data kan give større vækst, nye arbejdspladser og bedre servicetilbud.

Der ligger et væsentlig innovationspotentiale i at gøre offentlige data tilgængelige som ressource for det private erhvervsliv. Konstitueret vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Adam Lebech forklarer:

- IKT-virksomheder vil kunne skabe en forretning ved at udvikle digitale tjenester og avanceret indhold på baggrund af offentlige data, og andre virksomheder kan styrke deres forretning ved at anvende disse tjenester som redskaber. Der vil med andre ord kunne opstå nye markeder for digitalt indhold, hvor danske virksomheder kan høste væsentlige gevinster.

IT- og Telestyrelsen har arbejdet med dette felt igennem nogen tid og har blandt andet fået udarbejdet en analyse af konsulentbureauet Gartner Group om kommerciel genanvendelse af offentlige data i det private erhvervsliv. Analysen peger på et potentiale på minimum 600 millioner kroner årligt, som udgøres af en salgsværdi for den offentlige sektor på minimum 400 millioner og en anvendelsesværdi på minimum 200 millioner kroner. En lignende undersøgelse i EU har i 2000 peget på et potentiale på op til 1 procent af EU’s bruttonationalprodukt.

Videnskabsministeren har i sit bredbåndsudspil netop lagt op til, at man i Danmark bør sætte nye ambitiøse mål og skabe konkurrencefordele i en stadig mere udfordrende international økonomisk situation. Danmark har været førende gennem flere år inden for digitalisering og udnyttelse af internettet, også inden for den offentlige sektor. Det betyder, at den offentlige sektor besidder store mængder værdifulde data, som nu kan sættes i spil i det private erhvervsliv som grundlag og råstof for udvikling af nye digitale tjenester og andet avanceret internetindhold.

- Det vil være til gavn for Danmark at få offentlige data i spil som en ressource, men der er selvfølgelig udfordringer, og derfor må vi tænke kreativt. Vi skal se på juridiske og privacy-mæssige udfordringer, og vi skal indtænke den eksisterende forretningsmodel, hvor myndigheder har indtægtsdækket virksomhed på salg af deres data. På den måde kan vi få de offentlige data ud at arbejde, hvor også det private erhvervsliv kan få stor glæde af dem, siger Adam Lebech.

Hurtige bredbåndsforbindelser sikrer vidensamfundets infrastruktur, og udnyttelsen af offentlige data skaber nye muligheder for udvikling af intelligente løsninger og digitale tjenester. Derigennem kan Danmarks internationale førerposition på det digitale område styrkes, og danske virksomheders konkurrenceevne øges.

For yderligere kommentarer fra konstitueret vicedirektør Adam Lebech, tlf. 35 45 01 24, ale@itst.dk

Gartner analysen "Innovativ udnyttelse af offentlige data":
http://digitaliser.dk/resource/237763
[slettet indlaeg]
Profilbillede

Toppen af isbjerget

Henrik Liliendahl Sørensen

Mit umiddelbare indtryk af rapporten fra Gartner er, at de kun har fat i en del af den anvendelse der finder sted i dag – og nok også derfor kun en del af den anvendelse, der kan/vil finde sted i fremtiden.

Visuelle præsentationer baseret på visning af data på kort gør sig jo altid godt – og er bestemt ikke uden værdi og relevans.

Men den store anvendelse i dag – og nok også i fremtiden – er den mere usynlige massebehandling af data, der finder sted i baggrunden.

Nogle eksempler:

• Rapporten nævner at CPR-data kan anvendes af bankernes CRM-systemer. Men nu er banker nok dem der laver mindst CRM i bred forstand, efter som de generelt er afskåret fra direkte marketing. Derimod kører møllen hos mange andre virksomheder og sammenstillingen af data her er ikke så simpel, som Gartner tror. Men ja – mulighederne er på ingen måde udtømt.
• Det nævnes at OIS-data (ejendomsdata) kun er tilgængelig ved enkeltopslag. Men der findes imidlertid en del private distributører af OIS data, som allerede i dag forædler den noget subtile datamodel, som rå OIS-data findes i. Et godt eksempel på at der findes uudnyttet potentiale indenfor de eksisterende rammer allerede – og her er det nok også prismodellen, som er en af udfordringerne.
• Offentlige data anvendes i dag i en pæn udstrækning til sikring af datakvalitet. Her er CVR-data rimeligt tilgængelige mens CPR-data er underlagt visse hensyn til den personlige integritet – som kun overgås af hensynet til SKAT. Netop sikring af datakvalitet rummer et kæmpe potentiale, hvor 600 mio lyder som pebernødder i sammenligning.
Profilbillede

Spændende analyse og ambition

Jesper Ishøj

Jeg synes, der er meget god inspiration i oplægget. Det er en vigtig debat.

Men der er også fundamentale problemstillinger, som ikke kommer frem i denne sammenhæng.

Se evt. min kommentar på http://www.geojournalistik.dk/2009/02/27/skal-offentlige-data-koste-penge/

MVH.

Jesper Ishøj
Journalist