Loading…
Tilbage

Obligatorisk opdatering af RASP bibliotekerne senest 30. juni 2013


29-11-2012 13:40:08

Digitaliseringsstyrelsen har udsendt version 2.0.0 af RASP bibliotekerne. Denne version undersøtter de nye funktionscertifikater fra DanID (FOCES2).

Alle, der kommunikerer via NemHandel, skal senest 30. juni 2013 opdatere til denne version. Version 2.0.0 af RASP bibliotekerne understøtter både FOCES1 og FOCES2 certifikater.

Alle tidligere versioner af RASP bibliotekerne (RASP version 1.0.xx, 1.2.xx og 1.3.xx) afvikles pr. 30. juni 2013, hvor DanID ikke længere udsteder FOCES1 certifikater. 

Hvis man undlader at skifte til den nye version inden 30. juni 2013, vil man IKKE kunne kommunikere med andre NemHandelsbrugere, som efter denne dato begynder at anvende FOCES2 certifikater.

De nye biblioteker kan tilgåes via: http://digitaliser.dk/resource/2415002 (Java) og http://digitaliser.dk/resource/2414880 (.NET).

For de aktører, som allerede har en RASP version 1.3.0 kørende er ændringerne ift. version 2.0.0 meget små og få. De konkrete ændringer fremgår af release notes. 

Digitaliseringsstyrelsen udsender inden længe en opdateret version af NemHandelsreference klienten, som undersøtter version 2.0.0 af bibliotekerne.