Loading…
Tilbage

Nye it-arkitekturværktøjer i betaversion – OIO EA, FORM og STORM koblet sammen


Digitaliseringsstyrelsen har i 2012 arbejdet på at forbedre de centrale dele af de fællesoffentlige rammer for it-arkitekturen med særligt henblik på at sikre bedre sammenhæng og gøre dem nemmere at forstå og anvende, således at de i højere grad kan medvirke til at skabe et fælles overblik over den offentlige it-arkitektur. Vi arbejder på en helt ny udgave af OIO Arkitekturguiden og en mindre revision og opdatering af OIO metoderammen.

Vi har nu et udkast til nogle af de centrale elementer, som vi gerne vi sende ud i en faglig høring, for at få feedback:  

  • Vi har lavet en metamodel der kobler enterprise arkitekturmetoden OIO EA sammen med forretningsreferencemodellen FORM og service og teknologireferencemodellen STORM.
  • Vi har revideret STORM, således at denne afspejler danske forhold  i højere grad end tidligere, hvor den var meget amerikansk inspireret.

Bilag:

  • Et fælles overblik – notat, der giver en introduktion og beskriver de væsentligste dele af det arbejde, der er foretaget.
  • Metamodel logisk for dok model og viewpoints – med UML modeller
  • STORM 2.2 kladde2 - et regneark der indeholder dokumentation af STORM inklusive taksonomi over løsnings-/it-servicetyper

Hjælp os med at gøre det bedre

Vi håber at du vil bidrage med feedback eller sende denne nyhed videre, hvis du kender nogen, som kan bidrage til kvalificeringen af dette arbejde.

Deltag i debatten her (eller send en mail til dgn@digst.dk med cc til mbkje@digst.dk).

Vi har fastsat høringsperioden til at løbe fra til og med den 15. februar, hvorefter vi samler op og reviderer.  

Filer og referencer

Titel Type
EtFællesOverblik_5.docx docx
metamodel logisk for dok model og viewpoints 20121127.vsd application/octet-stream
STORM2 2_kladde_0 10.xlsx application/octet-stream
Visio-metamodel logisk for dok model og viewpoints 20121127.pdf pdf
STORM2 2_kladde_0 10.ods application/octet-stream
Et fælles overblik_5x(2).pdf pdf
Profilbillede

Hvor er det godt I udvikler værktøjerne!

Martin Ipsen Pedersen

Stor ros for at tage fat - og stor ros for at forsøge at koble elementerne sammen.

I får desværre ikke den store gennemgribende analyse fra mig. I stedet dykkede jeg ned, hvor jeg tidligere har oplevet STORM som lidt svær at bruge direkte. Nemlig detaljeringen. Hvis jeg tager en service som under Infrastruktur og sikkerhed, her er en der hedder Netværk... Der skal ikke arbejdes ret dybt med netværk før der er brug for en opdeling.

Storage og Databaser er een og samme service... den holder ikke. Der er væsensforskel på diskussionerne om HW til storage og DB-software. Det er også forskellige folk i organisationerne der er specialister... nuvel, nogle leverandører forsøger at koble det til samlede ydelser, men det er en anden sag.

Ikke flere eksempler - min første pointe er at opdelingen nok skal have et fornyet kig for at sikre den giver mening. Min anden pointe er, at I er nødt til at forholde jer til hvordan man underinddeler it-services. Det er fair at I stopper opdelingen på et bestemt niveau, men der skal være mulighed for at gå dybere når det behov findes... og hvis man arbejder med det, vil det behov opstå. Jeg har på et tidspunkt benyttet den australske model... bare som et eksempel.

Det er i øvrigt en ting der undrer mig... i taler om en model til særlige danske forhold... hvordan er det lige vi adskiller os så meget fra resten af verdens it-anvendelse?

Og... så bemærkede jeg at der under sikkerhed og overvågning er særlige kategorier for sikkerhed omkring offentlige systemer, computere etc.... mangler der så ikke nogle grupper til ikke-offentlige.... ;-) nå, regner bare med at ordet "offentlige" skal slettes.

Håber jeg når at få læst mere, det ser spændende ud. Håber I får præsenteret noget af det på digitaliseringskonferencen senere... også selvom det måske ikke er helt finpudset, så få det endelig ud så det kan afprøves og der kan arbejdes med det.

Vi er opmærksomme på, at der stadig udestår et arbejde i forhold til it-service funktionalitet (komponenter) i STORM. I føste omgang har vi dog især fokuseret på at forenkle de overordnede niveauer. 

I den sammenhæng er dine forslag meget velkomne, da vi ligesom på it-service type-niveau også på it-service funktionalitet-niveau meget gerne vil ramme en opdeling og begreber, som brugerne kan 'nikke genkendende til'

Profilbillede

Klap jer selv på skulderen

Thomas Ravn

Super godt initiativ - det er på tide der rykkes på det her igen!

Profilbillede

Åbne standarder?

Rasmus Mohr

PDF?

Nu også i åbne standarder - tak for reminderen :-)