Loading…
Tilbage

Ekstraordinært servicevindue på Connect løsningen


12-02-2016 10:02:08

Kære alle

I aften (12/2) afvikles ekstraordinært servicevindue på Connect løsningen.

Det sker i forbindelse med opdatering af certifikat knyttet til de myndigheder, som har benyttet e-Boks samtykkeerklæring for bestilling af AfsenderystemIDer hos e-Boks.

Udskiftningen foretages i en koordineret indsats mellem e-Boks og Strålfors mellem kl. 16:30 – 24:00.

I dette tidsrum vil det ikke muligt at afvikle forsendelser ind til løsningen. Vi anbefaler derfor at I fra myndigheds side tilbageholder forsendelser indtil løsningen på ny er i drift.

 

Der har fra e-Boks side været udsendt mail information til kontaktpersoner i myndigheder omkring certifikatets udløb men det er ikke muligt for den enkelte myndighed at foretage opdatering. Det kræver i stedet en opdatering på ’bagsiden’ af Connect løsningen.

Med venlig hilsen

 

Frederik Vitkov

Fuldmægtig

Center for Systemforvaltning og Sikkerhed

 

E       frevi@digst.dk

M     41782172

 

Husker du at tjekke din digitale post fra det offentlige?

Gå på borger.dk eller e-boks.dk