Loading…
Tilbage

[LØST] Varsling: Opdatering af datastruktur i NHR Test den 12.05.2016


24-05-2016 14:55:23

Som led i strategien for integration mellem NemHandel og PEPPOL, ændres datastrukturen i NemHandelsRegistret (NHR) fremadrettet for at kunne understøtte, at NHR skal agere som et nationalt dansk SMP i PEPPOL.

Opdateringen af NHR Test sker torsdag den 12.05.2016 kl. 10-12.

Alle komponenter i NHR Test vil blive berørt (Web, Opslagssiden, PoRS2 og UDDI-opslag).

Grundlæggende ændres følgende:

  • Datamodellen får tilføjet en NetworkType, som pt. har 2 værdier (NemHandel + PEPPOL).
  • Feltet NetworkTypeId tilføjes på Profiling, ReceiverService og ParticipantBinding således at disse kan repræsentere enten NemHandel eller PEPPOL.
  • Diverse mindre fejlrettelser.

Dokumentation af felter vil være opdateret i PoRS2-dokumentationen: https://registrationservice-test.nemhandel.dk/nemhandel-pors/rest/

Det er kun PoRS2-brugerne, som skal ændre deres miljø. Herudover vil der på NHR Web komme en opdateret brugergrænseflade.

Opdateringen af NHR Test giver aktørerne mulighed for at tilpasse deres systemer forud for opdateringen af NHR Prod medio august 2016 (særskilt varsling udsendes).

Spørgsmål til ovenstående kan rettes direkte til undertegnede eller via NemHandel Support.

Mvh.
Peter Sone Koldkjær, mySupply ApS
Konsulent for Digitaliseringsstyrelsen