Loading…
Tilbage

De autoritative adresser i spil


05-07-2016 14:56:05

De autoritative adresser er populære. Mange offentlige og private virksomheder har taget dem til sig og anvender dem i deres it-systemer. I dag er det over 1200 it systemer, som anvender adressetjenesterne i AWS Suiten til at tilgå autoritative adressedata og –funktionalitet. Virksomhederne bruger adressetjenesterne til mange forskellige ting: De bruger dem f.eks. til at gøre det let for deres brugere at indtaste en gyldig adresse. Til at vaske deres adressedata, så de er baseret på de autoritative, gyldige adresser med de fordele, som det medfører. Til at lave analyser af hvor den forebyggende indsats skal prioriteres højst i ghettoområder. Til at vurdere vindmøllers placeringer. Og mange andre ting.

Vi modtager normalt meget positive henvendelser fra anvenderne af AWS Suitens adressetjenester. Derfor blev vi overrasket, da vi fik nogen knap så positive henvendelser. Da vi nødig vil have utilfredse anvendere, spurgte vi selvfølgelig ind til problemstillingen og forsøgte at forstå den. Det viste sig hurtigt, at der var en fællesnævner for alle de knap så positive henvendelserne. De anvendte ikke selv AWS Suiten, og de forsøgte via deres it-system at oprette stillingsopslag hos Jobnet. For at oprette et stillingsopslag hos Jobnet, skal man, udover en lang række andre oplysninger, angive virksomhedens adresse. Hvis adressen ikke var gyldig, blev stillingsopslaget afvist af Jobnet. Jobnet anvender DAWA, som er en af adressetjenesterne i AWS Suiten, til at validere adresserne. Derfor blev DAWA hurtigt udnævnt som ”synderen”.

Jobnet var fornuftigt nok startet på at validere de adresser, som systemet modtog. Fordelene ved at validere adresserne er åbenlyse. Adresserne, som Jobnet lagrer, er gyldige. Når adressen er gyldig, kan man via DAWA, hente en lang række til adressen knyttede oplysninger, som f.eks. placering, hvilken kommune den ligger osv. JobNet anvender adressens koordinater til at placere virksomheden på et kort, samt give de jobsøgende mulighed for at søge på job indenfor et givet område.

Problemet var ikke de gyldige adresser, men de adresser som ikke kunne valideres? Stillingsopslag med ugyldige virksomhedsadresser blev returneret og derfor ikke oprettet i Jobnet. Det var her, vi kom ind billedet. Det var DAWA’s skyld, at de ikke kunne oprette stillingsopslag i Jobnet. Vi skulle bare oprette de ugyldige adresser i DAWA. Vi forklarede, at så enkelt var det desværre ikke. Andre kunne ikke forstå, at de adresser, som var hentet fra CVR, var ugyldige. Her beskrev vi det arbejde, der er i gang med at vaske adresserne i CVR, så de bliver baseret på de autoritative.

Systemejerne kunne godt se det fornuftige i, at basere deres adresser på de autoritative. Nogen gik derfor i gang med at anvende autoritative adresser i deres egne systemer. Andre havde af forskellige grunde ikke denne mulighed. Det kunne f.eks. være at systemerne ikke blev opdateret så hyppigt.

Jobnet fik selvfølgelig også del henvendelser pga. af afvisningerne af ugyldige adresser. De fandt en løsning, som vi finder fornuftig i en situation, hvor man gerne vil have fordelene ved at anvende de autoritative adresser, samtidig med at man forsøger at undgå at genere ens samarbejdspartnere i perioden indtil, de også anvender de autoritative adresser.

Jobnet slækkede derfor på validering af modtagne adresser, så der kun blev valideret på postnummer. Samarbejdspartnerne, som sender gyldige adresser, får georefereret virksomhedens adresse korrekt. Hvis postnummer og vejnavn kan valideres bliver adressen oftest georefereret som husnummer 1 på vejen. Adresser, hvor det kun er postnummer, som kan valideres, georeferes på postnummer. Sagt på en anden måde bliver samarbejdspartenere som sender gyldige adresse ”belønnet” med præcise placeringer af virksomhederne på Jobnets kort.

Jobnet laver en løsning, hvor de færreste adresser bliver afvist, da der kun bliver valideret på postnummer, og på den måde tilgodeser sine samarbejdspartenere, samtidig med at de motiverer dem til at sende gyldige adresser ved at ”belønne” med præcis placering af virksomhedsadressen.

Jobnets løsning gør fint brug af robusthedsprincippet også kendt under Postels lov: ”Be conservative in what you send, be liberal in what you accept”. Oversat til adresser: Brug de autoritative adresser, når du sender adresser til andre; tag hensyn til de samarbejdspartnere, som endnu ikke er startet på at anvende de autoritative adresser, når du modtager adresser fra dem.