Loading…
Tilbage

Servicemeddelelse vedr. release den 6. februar


02-02-2017 14:58:37

 

I release for februar gør Digitaliseringsstyrelsen opmærksom på, at der foretages en funktionsændring i opsætning for udgående Digital Post. Det betyder at funktionen Gem Kopi, som man selv aktiverer i administrationsportalen (e-Boks intranet) ændres fra at opbevare kopier akkumuleret til at opbevare kopier i max 35 dage, hvorefter de slettes. Således vil løsningen ikke længere fungere som en arkivløsning med personfølsom data.

 

Ved spørgsmål til ovenstående bedes I skrive til DigitalPost@Digst.dk

 

Med venlig hilsen

Digitaliseringsstyrelsen