Loading…
Tilbage

NemLog-in skifter til SHA256 i slutningen af 2017


NemLog-in udskifter brugen af SHA1 til SHA256 i udgangen af 2017.

Dette er en planlagt sikkerhedsopgradering af Nemlog-in og Signingstjenesten for at følge den teknologiske udvikling. SHA (Secure Hash Algorithm) er en kryptografisk hashing algoritme der benyttes fx af Nemlog-in for at sikre integriteten af den billet der udstedes.

Denne ændring vil for nogle serviceudbydere medføre ændringer, mens den for andre vil være understøttet uden ændringer. Et par måneder får udskiftningen lægges i produktion, vil det være muligt at teste i integrationstestmiljøet.

Der vil blive udarbejdet tekniske vejledninger til serviceudbydere ca. 6 måneder før, der skiftes til SHA256. Disse vil blive publiceret her i gruppen.

Spørgsmål til udskiftningen kan sendes til nemlogin@digst.dk.

Med venlig hilsen
NemLog-in support