Spring til login

Digitaliser.dk

Sektioner

Aktuel side

Gruppens profilbillede

Konkurrencen ' Offentlige Data I Spil'

80 medlemmer | Medlemsskab via fri tilmelding (Bliv medlem - kræver login )

odis: Bedre beslutningsgrundlag for husejere for energioptimering af parcelhuse

Ansvarlig: rudi kragh
Publiceret: 15.12.2009 14:40
Type: Dokument

Bedre beslutningsgrundlag for husejere for energioptimering af parcelhuserudi kragh - 14.11.2009

I de offentlige registre findes en lang række oplysninger om bygningsmassen, f.eks. BBR. Disse data kan kombineres med bygningsstatistik fra Danmarks Statistik, data fra kommunerne, GIS, højdemodeller fra KMS, Klimamodeller fra DMI, folkeregistre, forbrugsdata fra Forsyningsselskaberne m.m.. Disse data indeholder forskellige information om den konkrete ejendom, der samlet tegner et billede af husets konstruktion og det faktiske forbrug, og dets omgivelser, bl.a. kan beregnes om energiforbruget synes højt eller lavt. 

www.husetsweb.dk findes nu en beta-udgave af "en elektronisk energikonsulent", hvor alle landets husejerere kan bidrager med konkret viden om egen bolig - og som nu kan få tilsendt en målrettet og individuel handlingsplan til egen mail, der kan vejlede ham i at energioptimere sit hus. Handlingsplanen svarer i anbefalingerne til en Energimærkerapport, som jo laves på baggrund af en konkret besigtigelse, til en pris af ca. 5500 kr. På husetsweb.dk er denne service gratis for husejeren. Alle ovenstående muligheder er ikke indeholdt i denne beta. Det er undersøgt, at projektet ikke er på kant med persondatalovgivningen.

Baggrunden for denne beta er at blandt Danmarks 1.4 mio. parcelhuse findes fortsat ca. 800.000 huse der kan energioptimeres, men de bliver det ikke. En af barrierne er, at husejerne ikke vil betale for en konsulent, der kan hjælpe dem. Eller også tror husejeren at netop deres hus ikke kan energioptimers.

Grundige analyser af de offentlige data viser, at kombineres data på den rigtige måde kan man effektivisere  energisparekampagnerne voldsomt og gøre informationerne meget mere målrettede til den enkelte matrikel, end tilfældet er idag. En energioptimering af disse huse kan frigøre milliarder af kroner, der idag alene anvendes til boligopvarmning.

I forlængelse af dette projekt kan man forestille sig både et drifts- og vedligeholdelsesprogram; Facilityprogram, der ikke kan slettes ved ejerskift, men hvor bløde driftsdata om huset følger matriklen, og ikke som idag ejeren. Digitaliseres det eksisterende parcelhus kan både ejer og håndværker m.m. spare mange ressourcer på identifikation af materialer, fejlfinding m.m. Løbende forbedringer af driften i husene vil tillige bidrage til at nedsætte energiforbruget. Man kan også lave husets klimaprofil; hvor godt er huset tilpasset til klimaforandringerne; storm, tørke, vand etc. Og hvad skal der til for at tilpasse huset til fremtidens udfordringer?

Flere oplysninger

Artefakter

Klassifikationer

Indlæg til ressource

Profilens billede

Denne idé er indsendt rettidigt

Cathrine Lippert - 15.12.2009 14:56

Idéen er blevet flyttet fra sin oprindelige placering et forkert sted og har ved flytningen fået en ny publiceringsdato.

Oprindeligt er idéen indsendt rettidigt, og den deltager derfor i konkurrencen.

Offentlige Data I Spil-teamet

Ønsker du at skrive indlæg eller blot kommentere indlæg,
skal du være oprettet som bruger og logget ind.

Opret dig som Ny bruger    eller Log ind    

Tilføj fil(er)

En ny fil vil overskrive en eksisterende fil, hvis begge filer har samme navn og samme ekstension.

Tags

Tilføj dine egne tags

- (kræver login)

Andre brugeres tags til ressourcen

Der er ikke tilknyttet tags fra andre brugere

Minimér boks
Versioner
Version Dato
Ukendt (valgte) 15.12.2009 14:40 Vis supplerende information ...

Digitaliseringsstyrelsen