Loading…
Tilbage

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter


IT- og Telestyrelsen har fået udført en analyse af potentialet for i statslige it-projekter at udvikle og genbruge systemelementer som open source. Analysen er udført af konsulentfirmaet Zangenberg og Company.

An English version is available: "The financial potential by increasing the use of open source components in governmental IT-projects"

Filer og referencer

Titel Type
Zangenberg - Open Source - Rapport 1.0.pdf pdf
Profilbillede

Der er endnu større besparelser...

Leif Lodahl

Jeg har med stor interesse læst rapporten fra Zangenberg & Company som IT- og Telestyrelsen har offentliggjort. Rapporten er særdeles interessant, idet den utvetydigt fastslår at open source som strategisk model giver store gevinster. At kombinationen OSS ogf agile udviklingsmetoder fremhæves ser jeg som en stor fordel.

Jeg har dog nogle kommentarer til rapporten. Ikke fordi jeg på nogen måde ønsker at kritisere rapporten, men fordi jeg synes der er en del afgrænsninger og betingelser som bør fremhæves.

Rapporten beskriver alene fordelene ved open source som model for udviklingsprojekter. I rapporten nævnes flere steder at der er yderligere muligheder for besparelser ved også at tage indkøb af standardsoftware med i beregningerne. Blandt andet henvises til McKinseys rapport fra sommeren 2010, hvor det blev påvist at Politiet kunne spare op mod 100 mio. kroner alene ved at benytte open source software til på database- og kontorområdet. Den aktuelle rapport fra Zangenberg & Company medtager ikke disse konkrete besparelser, hvilket jeg i høj grad mener der er behov for at få kortlagt.

Zangenberg-rapporten nævner i indledningen en række yderligere fordele ved at benytte open source software. En af de pointer rapporten nævner, er at open source øger konkurrencen. Konkurrencestyrelsens rapport om konkurrencesituationen på området for kontorsoftware beskrev situationen som "ikke velfungerende". I selvsamme rapport fremgår det at end ikke Microsoft er i stand til at fortælle, hvad prisen for deres produkter er. Der er dog ikke nogen tvivl om at prisen for MS Office eksempelvis er faldet med omkring 50% igennem de seneste 5-10 år. Hvor stor en del af det prisfald der skyldes open source alternativer er uvist, men prisfaldet er sket i samme periode, hvor OpenOffice.org har indtaget markedet.

Sidst men ikke midst synes jeg der er vigtigt at understrege at de 100 mio kroner der potentielt kan spares alene på open source er ÅRLIGT. Desuden er beregningerne alene beregnet for den STATSLIGE sektor. Hele det kommunale, regionale område er udeladt, lige som undervisningsområdet heller ikke er medregnet. Tilsvarende beregninger for disse områder vil sandsynligvis vise tilsvarende eller måske ligefrem endnu større besparelser. Desværre har KL's bestyrelse vedtaget en fælleskommunal digitaliseringsstrategi ( http://tinyurl.com/4xgldxk ) som er fuldstændig og aldeles renset for open source.

http://blog.magenta-aps.dk/open-source-i-staten/