Loading…
Tilbage

Hvem er Niels Pagh-Rasmussen - Ugens stemme uge 19


09-05-2011 09:38:58

Navn: Niels Pagh Rasmussen

Stilling:
Enterprise it-arkitekt med særligt fokus på den offentlige sektor.
Jeg er i et nordisk team, som dækker public sector og finance og ensurrance.

Arbejdssted:
IBM Danmark

Baggrund:
Jeg har arbejdet 26 år i it-branchen – som programmør, systemprogrammør, leder og it-arkitekt.

Før jeg kom til IBM for knap 5 år siden, arbejdede jeg i nogle år som chef for it-arkitektur-kontoret i Videnskabsministeriet.

 


Mine opgaver/min rolle i IBM er:

At bidrage til at udvikle IBM’s forretning inden for det offentlige område.

At følge med i den offentlige digitaliseringspolitik og konkrete projekter, så vi tidligt fra IBM kan identificere områder, der har en forretningsmæssig interesse og værdi for IBM.

At positionere IBM som en aktør i den offentlige digitalisering – med viden, holdninger, erfaringer og løsninger.

 

Enterprise arkitektur handler om at forstå helheder inden for et forretningsområde og at kunne transformere denne forståelse til et sammenhængende digitalt billede, der kan understøtte forretningen.

Det handler også om at have en forståelse for teknikken, som kan give bidrag til hvor hvad kan lade sig gøre for forretningen – og vice versa. Så det er ganske bredt og omfattende.

 

De opgaver, jeg lige nu arbejder med, er alle på forskellig vis en del af det, som den fællesoffentlige strategi har fokus på:

Løsninger til myndighederne inden for såkaldte lovbaserede myndighedsopgaver: Udsatte børn og unge, social bistand, beskæftigelse, pension etc.…. – I IBM hedder det social service and security og IBM er globalt en stor spiller på dette omåde. IBM har domæneviden inden for området og IBM har løsninger udviklet alene og sammen med partnere.  Løsninger som alle er baseret på standardkomponenter og anvender en Serviceorienteret arkitektur. En af mine opgaver er at positionere IBM i dette marked.

 

En anden opgave, jeg arbejder med, er et europæisk projekt om e-procurement/e-handel. Projektet hedder PEPPOL og Danmark er på government-siden repræsenteret af IT- og Telestyrelsen, som har spillet og stadig spiller en stor rolle i dette projekt. IBM arbejder her på at koordinere vores indsats og løsninger på europæisk niveau, og jeg er en del af dette team.

 

En tredje opgave jeg kan nævne er ESDH – digitalisering og understøttelse af arbejdsprocesser. IBM har her i samarbejde med partnere udviklet løsninger, som vi nu prøver at sælge ind på det offentlige område - og naturligvis også i privat-sektoren.

 

Endelig vil jeg nævne cloud som et af mine arbejdsfelter. Cloud er i de seneste år blevet ”hype” og et plus ord. Lidt enkelt sagt handler cloud ikke om ny teknologi men om en ny måde at levere en service på, hvor man betaler efter forbrug og får leveret en kapacitet eller en service. Der har i debatten været meget fokus på public cloud, som bl.a. er kendetegnet ved, at den ydelse, man kan få, er en standard-pakket ydelse/service, som deles i ”clouden” med andre, naturligvis under overholdelse af passende regler om sikkerhed etc. En efter min mening noget overset del af cloud er de såkaldte ”private cloud”-løsninger. Løsninger hvor leverancen stadig er kendetegnet ved betaling efter forbrug og ved en enkelt og hurtig aftale og ubrugtagelse. Men til forskel fra den ”offentlige” cloud har den ”private” cloud det karakteristika, at kunden selv kan konfigurere og bestemme, hvordan infrastruktur og service i clouden skal være. Fra IBM’s side tror vi, at der ligger et meget stort potentiale for det offentlige i at orientere sig mere i retning af private clouds.

 

Jeg er også med i arbejdet i Dansk IT’s udvalg for offentlig IT. Her vil jeg særligt fremhæve Danmark 3.0-initiativet, som efter min mening på en rigtig god måde har givet input til nye tanker og tilgange i digitaliseringen – bl.a. sætningen fra i-land til d-land og spørgsmålet, om hvad der bliver det nye kvantespring, er begge elementer som efter min mening kan frigøre og bidrage til kreativ ny tænkning.9 maj 2011.

Niels Pagh

 

 

 

Forrige Ugens stemmer:

     

Uge 25  Kristian K. Hansen                                
Erhvervs - og Selskabsstyrelsen                          

Hvem er Kristian K. Hansen?                                
Business cases som beslutningsværktøj             
Fordeling af omkostninger 

 

    

Uge 24  Marie Munk
IT-og Telestyrelsen

Hvem er Marie Munk? 
"If you do what you always did, you get, what you already got" 
Partly cloudy 
Brugervenlige og nyttige digitale løsninger 
Når det offentlige er platform for innovation og vækst

 

Uge 23  Michael Kastoft Nielsen
Fujitsu A/S

Hvem er Michael Kastoft Nielsen?
Digitalisering i det offentlige
Papirløs og OIOUBL

 

Uge 22 Kasper Bo Larsen
FlowIT

Hvem er Kasper Bo Larsen?
Fremtiden for ESDH-systemerne

 

Uge 21 Kresten Bjerg
Pensioneret lektor fra Institut for Psykologi, KU

Hvem er Kresten Bjerg?
Borgerdagbogsprojektet er svært at løbe igang

 

Uge 20 Peter Nørregaard
 Rambøll Management Consulting

Hvem er Peter Nørregaard?
Standarder er en god Sag. Men hvem tager investeringen?

 

                            

Uge 19 Niels Pagh-Rasmussen 
IBM Danmark

Hvem er Niels Pagh-Rasmussen?
Private versus public cloud
PEPPOL – en succes indtil nu, der forhåbentlig bliver noget vedvarende
Digitale løsninger til det sociale område i Danmark med afsæt i globale løsninger og erfaringer og i løsninger baseret på standard komponenter

Filer og referencer

Titel Type
Internal Link Intern reference