Loading…
Tilbage
×

Info

Der findes en nyere version af resourcen her

Idekatalog 2011


Idekatalog Kod i ferien 2011

For at få overblik over hvilke projekter du kan kaste dig over, kan du gøre flere ting. Du kan bladre igennem Softwarebørsen og se om der er noget der inspirerer dig. Du kan også søge i softwarekataloget.

Da meget af det software der kan spilles ideer ind på kan være ukendt for mange, har vi smidt et par forslag til mere konkrete ideer nedenfor.

Du kan også spille ind med projektideer a la at migrere en given løsning til en ny platform, skrive unittest med 99,9% code coverage til et projekt, eller lignende. Er du i tvivl kontakt en administrator for den gruppe hvis projekt din ide vedrører. Alternativt kan du skrive til opensource@itst.dk

Vi håber at vi løbende i ansøgningsperioden får nye ideer til listen, så kom tilbage og tjek listen en gang imellem, eller lav en advis til ressourcen.

Filer og referencer

Titel Type
banner_digitaliserdk_idekatalog.png application/octet-stream
Profilbillede

Videreudvikling af vagtplanlægningssystem

Morten Kristoffer Hansen

Der er stor interesse for vagtplanlægningssystemet, så her er der mulighed for at spille ideer ind, som kan glæde mange institutioner!

Find inspiration til dit projekt i http://digitaliser.dk/resource/1501257

Projektet er skrevet i PHP.

Profilbillede

intelligent document capture

Finn Lehmann

Ephesoft is OpenSource ... feel free to add your ideas ... see here: http://code.google.com/p/ephesoft/

Der kunne givetvis være noget at komme efter her. Husk i en evt. ansøgning, at have en kobling til en offentlig institution, f.eks. en udtalelse fra Østre Bøvelse Kommune der siger at den givne ide er interessant for dem.

Profilbillede

Relevansscoring til Tagger

Morten Kristoffer Hansen

Udvikling af Relevansscoring til Tagger projektet. Tagger projektet skal ikke kun returnere tags, men også komme med et kvalificeret bud på, hvilken relevans det enkelte tag har for teksten.

Tagger er udviklet i sparring med Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet.

Læs mere om projektet på: http://tagger.dk/ (demo/tagzercool) og kom til lanceringen.

ændret af Morten Kristoffer Hansen (14.06.2011)

Dansk Bibliotekscenter støtter udviklingen af Tagger med datasæt og planlægger at implementere det i Artesis Web og ding.TING 2.0 projekterne der begge bygger på Drupal CMS og open source.

Relevansscoring i Tagger vil uden tvivl have stor betydning for brugeroplevelsen og det vil være en væsenlig udvidelse af potentialet i projektet.

Læs mere om TING konceptet på http://ting.dk/ og Artesis Web på http://artesis.dk/

Dansk Bibliotekscenter - http://www.dbc.dk/

Profilbillede

Keyword Extraction til Tagger

Morten Kristoffer Hansen

Udvikling af Keyword-extraction-funktionalitet til Tagger projektet. Som det er nu laver Tagger-projektet NER, men projektet skal udvides til også at kunne bruges til at finde Keywords.

Tagger er udviklet i sparring med Center for Sprogteknologi på Københavns Universitet.

Læs mere om projektet på: http://tagger.dk/ (demo/tagzercool) og kom til lanceringen.

ændret af Morten Kristoffer Hansen (14.06.2011)

Dansk Bibliotekscenter støtter Tagger projektet med datasæt til named entity extraction og vi har planer om at bruge det til Artesis Web som er baseret på Drupal 7 og ding.TING.

Med de datasæt vi bidrager med kan Tagger bruges til at udlede information om f. eks. forfattere eller materialetitler, men en keyword extractor vil åbne helt andre muligheder for at udnytte det potentiale der ligger i open linked data ligesom det vil kunne bruges til at berige  metadata i katalogiseringen af materialer.

Dansk Bibliotekscenter laver blandt andet nationalbibliografien og bibliotek.dk og indgår i TING konceptet som leverandør partner.

ding.TING er en søge- og formidlingsplatform der er udviklet i open source af og til bibliotekerne i samarbejde med Dansk Bibliotekscenter og flere andre leverandør partnere.

Læs mere om TING konceptet på http://ting.dk/ og Artesis Web på http://artesis.dk/

Dansk Bibliotekscenter - http://www.dbc.dk/

ændret af Rolf Madsen (17.06.2011)
Profilbillede

LDAP-baserede grupper i Subversion

Morten Kristoffer Hansen

Projekt i C, se mere i debattråden.

Profilbillede

Videreudvikling af VisKort

Morten Kristoffer Hansen

Er dine evner og interesse inden for web og GIS, så kan du se på VisKort. Der er en del ønsker i Bugzillaen, som kan inspirere dig.

Prøv at høre i VisKort gruppen, hvis du skal have en ide konkretiseret.

Projektet er i .Net og JavaScript.

Profilbillede

Mobil udgave af Digitalisér.dk

Morten Kristoffer Hansen

Med udgangspunkt i metoderne tilgængelige i api'et kunne der udvikles en mobil tilpasset webudgave af Digitalisér.dk

Skriv her, eller kontakt Martin Høegh Mortensen for yderligere information.

Profilbillede

Genbrug af beslutningstræ

Morten Kristoffer Hansen

En folkeskoletest baseret på beslutningstræet fra startdin.biz.

Projektet er i C#

Skriv her, eller kontakt Frederik Nelsson for yderligere information

Profilbillede

POC på transport af store dokumenter

Morten Kristoffer Hansen

Lave et mockup på "Large Files Transport Profiles" - som er en kobling af PEPPOL START protokol og S-FTP - til at demonstrere at det kan lade sig gøre.

Projektet er i Java.

Skriv her, eller kontakt Jens Jakob Andersen for yderligere information.

Profilbillede

Videreudvikling af PEPPOL klient

Morten Kristoffer Hansen

Videreudvikle på PEPPOL Demonstrator client, og lave et "DK skin" til den så den matcher NemHandel dokumenterne.

Projektet er i Java.

Skriv her, eller kontakt Jens Jakob Andersen for yderligere information.

Profilbillede

NemHandel til PHP, Perl, Python, Ruby el. lign.

Morten Kristoffer Hansen

En referenceimplementering (eller bare en eksempelimplementering og en kogebog) som viser hvordan Nemhandel-bibliotekerne kan anvendes fra andre platforme, end Java og .NET som understøttes officielt.

Læs mere om NemHandel og kommenter her med spørgsmål.

Profilbillede

JSON-lag til FOAs REST-services

Morten Kristoffer Hansen

Navnet siger det hele.

Læs mere om FOA i gruppen.

Kommentér her, eller kontakt Martin Ege Nielsen, ITST for yderligere

Profilbillede

REST-generator til offentlige organisationers databaser

Morten Kristoffer Hansen

Konceptet er, at myndigheder mv. skal kunne få lavet et REST-API til deres databaser ved at give en connect-string og via en wizard udvælge, hvilket elementer, der skal udstilles.

Kommentér her, eller kontakt Adam Arndt, ITST for yderligere information

Projektet går på udvikling af en wizard, database og REST-server som samlet skal give myndigheder (og andre) mulighed for at udstille data fra databaser via REST-services på en server som driftes af eller for ITST. Med andre ord en "no pain" løsning for organisationer, der gerne vil have deres data ud men som ikke har ressourcer til at lave web services selv.

Et eksempel kunne være ITSTs eget Frekvensregister over udstedte sendetilladelser i Danmark. Vi har data og vil gerne udstille dem, men der er ikke basis for at lave et egentligt udviklingsprojekt og en selvstændig driftløsning. 

Tanken med systemer er, at:

  1. Dataejeren angiver en connect string til databasen og hvilken type af database det er (MS SQL, MySQL, Oracle, ...) - og beskriver databasen kortfattet
  2. Wizarden henter databasestrukturen fra systemtabellerne på databaseserveren
  3. Dataejeren vælger, hvilke udtræk, der skal udstilles og hvilke parametre, kaldene evt. skal tage imod. Dette gøres via et brugervenligt, grafisk interface hvor der også indtastes lidt metadata såsom en navn for hvert kald og gerne en kortfattet beskrivelse
  4. Systemet opretter GET-kald og svar-strukturer ud fra brugerens valg
  5. Systemet stiller udtrækkene til rådighed via REST-kald - fx. på data.digitaliser.dk/rest/[database]/[operation]

Skriv her eller send mig en mail, hvis du har holdninger til projektet eller du gerne vil være med til at lave det.

ændret af Adam Arndt (08.06.2011)
Profilbillede

RSS/ATOM wrapper til artikeleksporten.

Morten Kristoffer Hansen

Dette skal ses som et alternativ/supplement til den første opgave. Nogle CMS'er har let ved at consume RSS-feeds og det kunne være smart at lave en online service der wrapper artikeleksporten sådan at artikeleksporten kan anvendes via std. RSS-reader plugins i CMS'er.

Kommentér her, eller kontakt Brian Nielsen, ITST for yderligere.

Læs mere om artikeleksporten i den tilhørende gruppe.

Profilbillede

CMS-plugin til at udnytte artikeleksporten fra borger.dk

Morten Kristoffer Hansen

Berig dit favorit-cms med et plugin til at udnytte artikeleksporten fra borger.dk

En god konkret opgave som kan sikre at det bliver billigt og godt at anvende artikeleksporten og vi kunne få endnu bedre feedback på anvendelsen.

Kommentér her, eller kontakt Brian Nielsen, ITST for yderligere.

Læs mere om artikeleksporten i den tilhørende gruppe.

ændret af Morten Kristoffer Hansen (06.06.2011)