Loading…
Tilbage

Generelle egenskaber for Sag og dokument (standard)


29-06-2011 15:19:41

Formålet med standarden er at beskrive de generelle tværgående egenskaber, der gælder for alle Sag og dokument standarderne.

Standarden fungerer således som fælles referenceramme for alle standarderne udarbejdet under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet.

Det betyder, at en række af de begreber, koncepter og notationsformer, som anvendes i beskrivelserne af de enkelte standarder, er beskrevet i denne standard.

Version 1.1
Herunder kan tilgås både den oprindelige version, der blev godkendt i 2009, og den reviderede version 1.1 fra juni 2011, som er den gældende.

Se desuden følgende tekniske vejledninger:

Se også nedenstående eksempel på brug af de generelle egenskaber.

Sag version 1.2
I 2013 gennemførtes en revision af Sagsstandarden, som i oktober  2013 blev godkendt af Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og  Dokument som version 1.2.

Revisionen indeholder en række arkitekturmæssige ændringer. Da Sag  1.2 er udarbejdet i en selvstændig proces, uafhængigt af de øvrige  standarder, afspejles ændringerne ikke i version 1.1 af standarden  "Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og  dokumentområdet". Hvor der er afvigelser mellem de to, er det Sag 1.2, der er gældende.

En liste over ændringerne i Sag 1.2 fremgår af rettebladet i selve  standarden, som kan findes her.

Filer og referencer

Titel Type
Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområdet - OIO-Godkendt [vs. 1.1].pdf pdf
Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområdet - OIO-Godkendt.pdf pdf
Eksempel på brug af generelle egenskaber.pdf pdf
Internal Link Intern reference
Profilbillede

Oversættelser til engelsk

Michael Thomsen

Hej.

Findes der en engelsk oversættelse/forklaring af OIO begreberne/Elementerne/Tags for Sag og Dokument?

Eller endnu bedre: for alle OIO-begreber?

Formål:

Mvh

Michael Thomsen

Det korte svar er: Nej. Desværre ikke.

Generelt er det ikke prioriteret at lave engeksle versioner af det danske arbejde med arkitektur og standarder. Til gengæld arbejder vi løbende for at bringe os mere og mere i overenstemmelse med internationale metoder, standarder og begreber, hvor det er muligt og relevant.

Vi arbejder pt på nye versioner af nogle af standarderne der pt. er del af Sag og Dokument - nærmere bestemt Organisation og Klassifikation. Her er tanken, at vi vil lægge os op af internationale standarder, hvor der herigennem vil være oversættelser af - i hvert fald af dele af - de (kommende) danske standarder.

Her er links til de to sider, hvor du kan læse publicere mere om dette: 

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/standarder/organisation

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/standarder/klassifikation

Mvh

Michael Bang Kjeldgaard