Loading…
Tilbage

Specifikation for Sag (Sag og dokument standard)


29-06-2011 15:39:22

Standarden specificerer et serviceinterface til registrering og udveksling af sager imellem systemer, herunder ESDH-systemer og fagsystemer, der implementerer og anvender serviceinterfacet, hhv. sagsserviceudbydere og sagsserviceanvendere.

Der henvises til standarden Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, som beskriver de generelle tværgående egenskaber, der gælder for alle Sag og dokument standarderne.

Version 1.2
1. oktober 2013 blev Sag version 1.2 godkendt af Den fællesoffentlige styregruppe for Sag og Dokument og er herved den gældende version. Produktionsskemaer til Sag 1.2 er tilgængelige i samme ressource som skemaerne til de tidligere versioner.

Tidligere versioner
Herunder kan tilgås både den oprindelige version, der blev godkendt i 2009, og den reviderede version 1.1 fra juni 2011.

Filer og referencer

Titel Type
Specifikation af Serviceinterface for sag - OIO-Godkendt [vs. 1.2].pdf pdf
Specifikation af Serviceinterface for sag - OIO-Godkendt [vs. 1.1].pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for sag - OIO-Godkendt.pdf pdf
Internal Link Intern reference