Loading…
Tilbage

Specifikation for Dokument (Sag og dokument standard)


29-06-2011 15:50:07

Standarden specificerer et interface til registrering af oplysninger om en organisations dokumenter. Formålet er at understøtte en mere smidig udveksling af dokumenter imellem systemer, herunder fagsystemer og ESDH-systemer.

Der henvises til standarden Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet, som beskriver de generelle tværgående egenskaber, der gælder for alle Sag og dokument standarderne.

Version 1.1.1
Standarden blev revideret i juli 2011 og opdateret til version 1.1. I oktober 2011 er der foretaget enkelte fejlrettelser, hvorfor standarden nu foreligger i version 1.1.1, som er den gældende.

Filer og referencer

Titel Type
Specifikation af Serviceinterface Dokument - OIO-Godkendt [version 1.1.1].pdf pdf
Specifikation af Serviceinterface Dokument - OIO-Godkendt [vs. 1.1].pdf pdf
Specifikation af serviceinterface for dokument - OIO-Godkendt.pdf pdf
Internal Link Intern reference