Loading…
Tilbage

Hvem er John Gøtze? - Ugens Stemme uge 31


31-07-2011 13:00:39

 

Navn: 
John Gøtze

 

Stillinger: 
Linieleder, IT-Universitetet i København

Partner, EA Fellows

Direktør, Gøtze Consulting

Chefredaktør, Journal of Enterprise Architecture

 

Baggrund:

Civilingeniør og ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet. Har arbejdet med digitalisering siden slutningen af firserne. Fra midten af halvfemserne med digital forvaltning, hvor jeg arbejdede for den svenske regering og var med til at lave deres første nationale digitaliseringsstrategi. Kom i 2001 tilbage til Danmark, og arbejdede fem år for ITST. Var med til at lave hvidbogen om it-arkitektur og skabte det der senere blev OIO-kataloget. Siden 2005 har jeg været selvstændig og partner i EA Fellows, hvor jeg certificerer enterprisearkitekter, samt tilknyttet ITU og CBS som ekstern lektor. I juni i år blev jeg udpeget som leder af ITUs forretningsorienterede masteruddannelser. 


Mine opgaver:

Mine forskellige kasketter giver anledning til en stor variation i mine daglige opgaver – en dag står jeg på et hotel i Belgien og certificerer belgiske enterprisearkitekter, en anden dag står jeg på ITU og underviser kandidat- og masterstuderende i systemisk tænkning, en tredje dag sidder jeg i et direktionslokale og diskuterer strategi og arkitektur, en fjerde dag sidder jeg og redigerer en ny bog, en femte dag taler jeg måske på en konference, og så videre.

 

Hvad bruger jeg Digitalisér.dk til:

Forsøger at følge med i hvad der sker med digitaliseringen i det offentlige. 

 

I denne uge:

Jeg vil gerne tage nogle emner op til diskussion:

* Enterprisearkitektur anno 2011

* Åbne standarder og API’er

* ...?

 

Læs også mine andre indlæg i "filer og referencer"

Filer og referencer

Titel Type
Internal Link Intern reference
Internal Link Intern reference
OIO EA gruppen Ekstern reference
Form og Storm gruppen Ekstern reference
OIOREST gruppen Ekstern reference
Internal Link Intern reference