Loading…
Tilbage

Retry-strategier for gensendelse af dokumenter i NemHandel


22-03-2012 09:25:38

Når et system skal aflevere et dokument til en modtager i NemHandel kan afsendelsen gå galt flere steder i kæden.

I tilfælde af problemer med afsendelse af dokumenter, anbefales det at man har implementeret en retry-strategi for gensendelse.

Her præsenteres eksempler, til inspiraton, på forskellige strategier for gensendelse af NemHandelsdokumenter. De forskellige strategier skal sikre at dokumenter kan afleveres indenfor en overskuelig periode, og evt. efter den almindelige spidsbelastning på serverne er ovre.

En Retry-strategi bør spejle de dokumenter der typisk sendes. Hvis det drejer sig om forretningskritiske dokumenter, som f.eks.haste-ordrer, er det ikke en brugbar stategi at sidste gensendelsesforsøg sker efter 48-timer.

Filer og referencer

Titel Type
Retry_strategi_Nemhandel.pdf pdf
Profilbillede

KMD Retry strategi

Carsten Bonde

Som supplement til pdf'en er her KMD's retry strategi:

  • Genforsendelser forsøges en gang i timen til der er gået 24 timer.
  • Undtagen hvor der er tale om kritiske fejl, som ikke vil blive løst ved genforsendelse. F.eks.
    - Skematron validerings fejl
    - Afsender af BilSim mv. ikke kendt i NemHandels registeret
    - Modtager findes ikke i NemHandels register (!)
  • Alle forsendelse – også genforsendelser - sættes i kø pr. modtagende url for ikke at overbelaste modtager
  • Hvis ikke genforsendelse hjælper, leveres en kvittering tilbage til kunden indeholdende bl.a. symptom, forklaring, antal forsøg og vejledning
Profilbillede

Exponential backoff

Mikkel Hippe Brun

Jeg kan huske at vi også tidligere har diskutere om hvorvidt en af Exponential backoff algoritmerne kunne benyttes. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_backoff for inspiration.