Loading…
Tilbage

Idékatalog


Idékatalog til Kod i ferien

For at få overblik over hvilke projekter du kan kaste dig over, kan du gøre flere ting. Du kan bladre igennem Softwarebørsen og se om der er noget der inspirerer dig. Du kan også søge i softwarekataloget.

Da meget af det software der kan spilles ideer ind på kan være ukendt for mange, har vi smidt et par forslag til mere konkrete ideer nedenfor.

Du kan også spille ind med projektideer a la at migrere en given løsning til en ny platform, skrive unittest med 99,9% code coverage til et projekt, eller lignende. Er du i tvivl kontakt en administrator for den gruppe hvis projekt din ide vedrører. Alternativt kan du skrive til opensource@digst.dk

Vi håber at vi løbende i ansøgningsperioden får nye ideer til listen, så kom tilbage og tjek listen en gang imellem, eller lav en advis til ressourcen.

Har du allerede fundet dit favoritprojekt, så sender du en Ansøgning, senest 24. juni 2012.

Vi er nu i fuld gang med Kod i ferien 2012 og der kan derfor ikke indmeldes nye ideer.

Profilbillede

Bedre kobling af VisKort og Vis Stedet

Morten Kristoffer Hansen

Er du til webGIS, .NET og Javascript, så er dette projekt til dig!

VisKort er oprindeligt udviklet til at håndtere GIS-informationer på borger.dk, som en udvidelse af Vis Stedet. For nyligt har Vis Stedet frigivet en ny version, som bl.a. tager hul på en mobil udgave af kortvisningen. Denne udvikling vil vi gerne gøre brug af i VisKort.

Projektet består i at inkorporere den seneste version af Vis Stedet i VisKort, den konkrete præsentation, kan i første omgang laves som en 3. mulighed i tillæg til de to eksisterende (selvstændig og iframe).

Profilbillede

Avanceret AIS dækningsanalyse

Ómar Frits Eriksson

Søfartsstyrelsen har i en årrække arbejdet med udviklingen af det danske landbaserede AIS netværk (Automatic Identification System) som bl.a. anvendes til, at følge med i skibsfartens udvikling i vore farvande. Søfartsstyrelsen deltager endvidere i flere dataudvekslings­systemer, hvor myndigheder i en lang række lande udveksler AIS data med hinanden. Søfartsstyrelsen driver pt. selv tre sådanne udvekslingssystemer, herunder IALA-NET, som er et globalt dataudvekslingssystem, og omfatter bl.a. AIS data fra både USA og Kina. Søfartsstyrelsen har således adgang til AIS data fra stort set hele verden, inklusive data fra en række satellitter, som er i stand til at opfange AIS signaler.

Søfartsstyrelsen har, over de sidste par år, arbejdet med udvikling af Open Source software (primært Java baseret) til det, der kaldes e-Navigation, og som også omfatter behandling og formidling af AIS data. Her på det sidste er der blevet arbejdet en del på det, vi kalder eNav-Shore-Display, som gerne skulle gå hen og blive den primære platform for vores forskellige AIS applikationer.

Idé

Endnu har ingen fundet en rigtig god måde at beskrive den reelle geografiske dækning af et givet AIS netværk på. Søfartsstyrelsen har dog udviklet en algoritme som et første forsøg på at knække denne nød (beskrivelse vedlagt).

Opgaven går ud på, at udvikle en prototypeapplikation på baggrund af den beskrevne algoritme og pseudokode. Applikationen skulle gerne kunne udføre dækningsanalysen på en real-time AIS datastrøm, alternativt et datasæt fra en flad fil.

Værktøjsmæssigt taler vi om:

 • Vi har allerede udviklet værktøjer til dekodning af selve AIS beskederne, så det burde være smertefrit.

Hvad angår licens, taler vi om GNU Lesser General Public License.

Arbejdet vil skulle varetages relativt selvstændigt, men vi vil gøre hvad vi kan for at støtte op. Hvis muligt, og såfremt det giver mening i forhold til vores egen ferieafvikling, foretrækkes, at dele af arbejdet udføres på vores adresse på Christianshavn. Chefen udviser stor interesse for projektet :-)

Kontakt mig gerne via ofe@dma.dk for yderligere info.

ændret af Ómar Frits Eriksson (20.06.2012)
Profilbillede

AIS dataformidling via Web Map Services (WMS)

Ómar Frits Eriksson

Søfartsstyrelsen har i en årrække arbejdet med udviklingen af det danske landbaserede AIS netværk (Automatic Identification System) som bl.a. anvendes til, at følge med i skibsfartens udvikling i vore farvande. Søfartsstyrelsen deltager endvidere i flere dataudvekslings­systemer, hvor myndigheder i en lang række lande udveksler AIS data med hinanden. Søfartsstyrelsen driver pt. selv tre sådanne udvekslingssystemer, herunder IALA-NET, som er et globalt dataudvekslingssystem, og omfatter bl.a. AIS data fra både USA og Kina. Søfartsstyrelsen har således adgang til AIS data fra stort set hele verden, inklusive data fra en række satellitter, som er i stand til at opfange AIS signaler.

Søfartsstyrelsen har, over de sidste par år, arbejdet med udvikling af Open Source software (primært Java baseret) til det, der kaldes e-Navigation, og som også omfatter behandling og formidling af AIS data. Her på det sidste er der blevet arbejdet en del på det, vi kalder eNav-Shore-Display, som gerne skulle gå hen og blive den primære platform for vores forskellige AIS applikationer.

Idé

Søfartsstyrelsen ønsker at afprøve formidling af AIS data i WMS form. Derfor ønskes hjælp til at opbygge kompetencer indenfor WMS og løse nogle konkrete opgaver:

 • Identifikation af og valg af passende open source WMS software.
 • Opsætning af server og konfiguration af software.
 • Udvikling af software til integration med nogle af Søfartsstyrelsens Open Source AIS applikationer med WMS servicen.
 • Eksperimentering med integration af WMS servicen på forskellige GIS løsninger f.eks. ArcGIS, Google Maps og OpenLayers.

For så vidt angår integrationen til Søfartsstyrelsens Open Source AIS applikationer taler vi værktøjsmæssigt om:

 • Vi har allerede udviklet værktøjer til dekodning af selve AIS beskederne, så det burde være smertefrit.

Hvad angår licens, taler vi om GNU Lesser General Public License.

Arbejdet vil skulle varetages relativt selvstændigt, men vi vil gøre hvad vi kan for at støtte op. Hvis muligt, og såfremt det giver mening i forhold til vores egen ferieafvikling, foretrækkes, at dele af arbejdet udføres på vores adresse på Christianshavn. Chefen udviser stor interesse for projektet :-)

Kontakt mig gerne via ofe@dma.dk for yderligere info.

ændret af Ómar Frits Eriksson (20.06.2012)
Profilbillede

AIS datastrøm monitor

Ómar Frits Eriksson

Søfartsstyrelsen har i en årrække arbejdet med udviklingen af det danske landbaserede AIS netværk (Automatic Identification System) som bl.a. anvendes til, at følge med i skibsfartens udvikling i vore farvande. Søfartsstyrelsen deltager endvidere i flere dataudvekslings­systemer, hvor myndigheder i en lang række lande udveksler AIS data med hinanden. Søfartsstyrelsen driver pt. selv tre sådanne udvekslingssystemer, herunder IALA-NET, som er et globalt dataudvekslingssystem, og omfatter bl.a. AIS data fra både USA og Kina. Søfartsstyrelsen har således adgang til AIS data fra stort set hele verden, inklusive data fra en række satellitter, som er i stand til at opfange AIS signaler.

Søfartsstyrelsen har, over de sidste par år, arbejdet med udvikling af Open Source software (primært Java baseret) til det, der kaldes e-Navigation, og som også omfatter behandling og formidling af AIS data. Her på det sidste er der blevet arbejdet en del på det, vi kalder eNav-Shore-Display, som gerne skulle gå hen og blive den primære platform for vores forskellige AIS applikationer.

Idé

Der er behov for en selvstændig applikation, som analyserer en indgående realtids AIS strøm for forskellige kvalitetsmæssige parametre, f. eks:

 • Hvilke datakilder er repræsenteret
 • Datamængder (antal beskeder) fordelt på datakilder
 • Geografisk dækning (simpel) fordelt på datakilder
 • Variation i tidsstempler
 • Statistik over datamængder
 • Statistik over datakildernes tilgængelighed
 • etc.

Applikationen skulle gerne omfatte en mulighed for at opstille grænseværdier for de forskellige parametre og initiering af forskellige event notifikationer via e-mail.

Når der haves en brugbar applikation, vil denne skulle stilles til rådighed for alverdens AIS myndigheder, som en standard måde at overvåge AIS strømme på.

Værktøjsmæssigt taler vi om:

 • Vi har allerede udviklet værktøjer til dekodning af selve AIS beskederne, så det burde være smertefrit.

Hvad angår licens, taler vi om GNU Lesser General Public License.

Arbejdet vil skulle varetages relativt selvstændigt, men vi vil gøre hvad vi kan for at støtte op. Hvis muligt, og såfremt det giver mening i forhold til vores egen ferieafvikling, foretrækkes, at dele af arbejdet udføres på vores adresse på Christianshavn. Chefen udviser stor interesse for projektet :-)

Kontakt mig gerne via ofe@dma.dk for yderligere info.

ændret af Ómar Frits Eriksson (20.06.2012)
Profilbillede

Afprøvning af Sag og Dokument services i Servicebus

Rita Lützhøft

Vi har i dag i Ballerup Kommune en Organisations og personalekomponent ”APOS”, der følger de fællesoffentlige Sag og dokument-standarder Organisation og Klassifikation ( se http://digitaliser.dk/news/1306013), og som er udviklet i open source.

APOS er en central infrastrukturkomponent, som holder grunddata om organisation og medarbejder, og som andre it-systemer fremadrettet skal trække sine oplysninger fra. APOS er en strategisk vigtig brik i at vi kan bevæge os væk fra silo-tankegangen. Organisationskomponenten er en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

Vi har etableret integration til vores Identity Management system og er ved at etablere integration til lønsystem, baseret på webservices, der overholder Sag og dokument-standarderne. Vi har en lang række flere ønsker til integrationer, som vi arbejder på at løse i fællesskab med de andre kommuner (København, Aarhus, Odense), der anvender APOS p.t. Vi ønsker at integrationen mellem systemer – så vidt muligt - skal være løst koblet og basere sig på beskedfordeling. Det er kritisk for os som myndighed, at integrationerne virker, og at de kan implementeres uden et langt kompliceret testforløb.

Vi kunne godt tænke os hjælp fra en studerende til at udvikle:

Afprøvning af services i Servicebus

 • Pakke og afprøve eksisterende Sag og Dokument objekter i WSO2 servicebus
 • Afprøve orkestrering af services
 • Evt. PoC kodning af takseringsmodul til Sag & Dokument servicebus

Det er en forudsætning at man kan kode i Java og har erfaring med web services.

Generelt om anvendte teknologier og udviklingsmiljø:

De teknologier som benyttes er: Java, Javascript, html, css.

Der udvikles services som både REST og SOAP. REST versionerne kan ud over XML også svare med JSON, HTML, text alt efter hvad clienten ønsker at accept.

For SOAP services benyttes OIOXML baseret på Sag og Dokument skemaerne.

Udviklings miljøet er baseret på Apache's setup, med Eclipse som IDE. Der benyttes Unix i form af Mac's. En udviklings-maskine vil stå klar til brug.

Der vil igennem hele forløbet være sparring og hjælp. Målet er at den studerende oplever at arbejde med konkrete problemstillinger i det offentlige IT landskab, og samtidig kunne tage nogle lærerige erfaringer med derfra.

Axapoint, leverandøren af APOS holder til i Ry, Jylland.

Kotakt gerne michael@axapoint.com for yderligere info.

ændret af Rita Lützhøft (22.06.2012)
Profilbillede

Udvikling af beskedfordeler og -agenter til APOS

Rita Lützhøft

Vi har i dag i Ballerup Kommune en Organisations og personalekomponent ”APOS”, der følger de fællesoffentlige Sag og dokument-standarder Organisation og Klassifikation ( se http://digitaliser.dk/news/1306013), og som er udviklet i open source.

APOS er en central infrastrukturkomponent, som holder grunddata om organisation og medarbejder, og som andre it-systemer fremadrettet skal trække sine oplysninger fra. APOS er en strategisk vigtig brik i at vi kan bevæge os væk fra silo-tankegangen. Organisationskomponenten er en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

 Vi har etableret integration til vores Identity Management system og er ved at etablere integration til lønsystem, baseret på webservices, der overholder Sag og dokument-standarderne. Vi har en lang række flere ønsker til integrationer, som vi arbejder på at løse i fællesskab med de andre kommuner (København, Aarhus, Odense), der anvender APOS p.t. Vi ønsker at integrationen mellem systemer – så vidt muligt - skal være løst koblet og basere sig på beskedfordeling.

Vi kunne godt tænke os hjælp fra en studerende til at udvikle:

Beskedfordeler og -agenter

 • Der skal udvikles agenter som kan sende emails, logge beskeder, replikere data
 • Beskedfordelingen mangler nogle områder som vurderes at være let at gå til

Det er en forudsætning, at man kan kode i Java.

Generelt om anvendte teknologier og udviklingsmiljø:

De teknologier som benyttes er: Java, Javascript, html, css.

Der udvikles services som både REST og SOAP. REST versionerne kan ud over XML også svare med JSON, HTML, text alt efter hvad clienten ønsker at accept.

For SOAP services benyttes OIOXML baseret på Sag og Dokument skemaerne.

Udviklings miljøet er baseret på Apache's setup, med Eclipse som IDE. Der benyttes Unix i form af Mac's. En udviklings-maskine vil stå klar til brug.

Der vil igennem hele forløbet være sparring og hjælp. Målet er at den studerende oplever at arbejde med konkrete problemstillinger i det offentlige IT landskab, og samtidig kunne tage nogle lærerige erfaringer med derfra.

Axapoint, leverandøren af APOS, holder til i Ry, Jylland.

Kotakt gerne michael@axapoint.com for yderligere info.

ændret af Rita Lützhøft (22.06.2012)
Profilbillede

Udvikling af søge- og præsentationsløsning til APOS

Rita Lützhøft

Vi har i dag i Ballerup Kommune en Organisations og personalekomponent ”APOS”, der følger de fællesoffentlige Sag og dokument-standarder Organisation og Klassifikation ( se http://digitaliser.dk/news/1306013). APOS er udviklet i open source.

APOS er en central infrastrukturkomponent, som holder grunddata om organisation og medarbejder, og som andre it-systemer fremadrettet skal trække sine oplysninger fra. APOS er en strategisk vigtig brik i at vi kan bevæge os væk fra silo-tankegangen. Organisationskomponenten er en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

Vi har etableret integration til vores Identity Management system og er ved at etableret integration til lønsystem, baseret på webservices, der overholder Sag og dokument-standarderne. Vi har en lang række flere ønsker til integrationer, som vi arbejder på at løse i fællesskab med de andre kommuner (København, Aarhus, Odense), der anvender APOS p.t.

Vi kunne godt tænke os hjælp fra en studerende til at udvikle:

En ny Sag & Dokument data explorer

 • Moderne web applikation i HTML5
 • Visning og navigation af data
 • Søgning i data.

APOS data kan i dag udstilles via en eTelefonbog og et administrativt brugerinterface, men behovet for at fremsøge og præsentere APOS data i mange forskellige sammenhænge er enormt og voksende, og bør løses gennem en fleksibel data explorer løsning og ikke adhoc tilføjelse af felter.

Der er en forudsætning, at man har HTML, CSS og Javascript erfaring. En af ideerne er at bygge en explore som kan vise data vha. HTML5 tree animator til relation visning:

http://thejit.org/static/v20/Jit/Examples/RGraph/example1.html

og benytte JQWidgets til objekt data visninger:

http://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/

Generelt om anvendte teknologier og udviklingsmiljø:

De teknologier som benyttes er: Java, Javascript, html, css.

Der udvikles services som både REST og SOAP. REST versionerne kan ud over XML også svare med JSON, HTML, text alt efter hvad clienten ønsker at accept.

For SOAP services benyttes OIOXML baseret på Sag og Dokument skemaerne.

Udviklings miljøet er baseret på Apache's setup, med Eclipse som IDE. Der benyttes Unix i form af Mac's. En udviklings-maskine vil stå klar til brug.

Der vil igennem hele forløbet være sparring og hjælp. Målet er at den studerende oplever at arbejde med konkrete problemstillinger i det offentlige IT landskab, og samtidig kunne tage nogle lærerige erfaringer med derfra.

Axapoint, leverandøren af APOS, holder til i Ry, Jylland.

Kotakt gerne michael@axapoint.com for yderligere info.

ændret af Rita Lützhøft (22.06.2012)
Profilbillede

Online indberetning af informationer til overvågning af implementering af EU-direktivet ”INSPIRE”

Lars Storgaard

Idé til ”Kod i ferien”:

Danmark er ifølge INSPIRE-direktivet forpligtiget til hvert år at udarbejde en overvågning om udviklingen af den danske infrastruktur for geografisk information. En række myndigheder er omfattet af INSPIRE-direktivet, fordi de ejer geodatasæt og/eller web-kort-tjenester, som falder ind under direktivets scope. Disse myndigheder bidrager med informationer om deres geodatasæt/tjenester til overvågningen.

Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) har i 2012 udviklet en ny applikation, der gør indrapporteringen af informationer til den årlige overvågning lettere for myndighederne. Den nye applikation trækker informationer fra geodatasættenes og web-kort-tjenesternes metadata i søgetjenesten, Geodata-info.dk, og danner automatisk en xml-fil, som udgør overvågningen. Udover xml-filen danner applikationen også en html-version.

Informationerne i metadata dækker størstedelen af de informationer, som er påkrævet i overvågningen. Der er dog informationer, som myndighederne fortsat skal angive.

Projekt-ideen handler om, at udvikle en online indrapporterings-website, hvor myndighederne kan logge ind (brugerstyring skal altså håndteres), få adgang til de dele af overvågningen, som vedrører deres geodatasæt og/eller web-kort-tjenester og indtaste de manglende informationer. Efter at alle manglende informationer er tilført overvågningsfilen skal KMS have besked/email om dette, så vi kan færdiggøre overvågningen og sende den til EU-Kommissionen.

Læs mere om INSPIRE-direktivet: http://www.inspire-danmark.dk/

Læs mere om søgetjenesten, geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Portal/

ændret af Lars Storgaard (14.06.2012)
Profilbillede

OLAP connection i Libre/Open Office Calc

Niels Nordberg

Idé til "Kod i ferien":
Påbegynde modul til Libre/Open Office, der kan lave connection til og udtræk fra Business Intelligence OLAP Kube(r)

MS Excel har en indbygget connection mulighed til BI OLAP kuber. Herved kobles til en OLAP Kube med efterfølgende mulighed for at arbejde med pivot tabel med de tilhørende measures og dimensions.
OLAP Kuber er oprindeligt udviklet af Microsoft ifm med MS SQL server - Analyzing Services. Denne teknik har efterhånden udviklet sig til en de facto standard, som anvendes af såvel closed (Oracle, Microsoft m.fl) som open source (fx Pentaho) virksomheder.

For at connecte til OLAP kuber anvendes en service baseret på XMLA standarden. Det anbefales at lægge sig op af den funktionalitet der ses i MS Excel - og vil passe fint i den udvikling, der i forvejen er sket i LibreOffice mht. pivottabeller.

Henvisninger:
http://en.wikipedia.org/wiki/XML_for_Analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/OLAP_cube

Profilbillede

Grammatikkontrol i Libre/Open Office

Niels Nordberg

Idé til "Kod i ferien":
Påbegynde en dansk grammatikkontrol til LibreOffice, Open Office m.fl.
Open source kontorpakkerne har efterhånden fået en god stavekontrol og en brugbar synonymordbog. Orddelingsordbogen er også nogenlunde god. Der mangler dog en grammatikkontrol.

Der findes to "rammesystemer" til grammatikkontrol, og en del af opgaven skal være at vurdere hvilken der egner sig bedst. Begge rammesystemer kan benyttes i både LibreOffice og Open Office, og den ene af dem kan yderligere indarbejdes i andre applikationer, f.eks. content management systemer og Mozilla Thunderbird. Blandt andet bruger Wikipedia det ene af disse rammesystemer.

Begge værktøjer er sådan set ganske lette at gå i gang med for en programmør, men det forudsætter *både* programmerings- og sproglige kompetencer.

Kvalifikationer: XML, regulære udtryk og Java på middel niveau. Sproglig indsigt og interesse.

Realistiske mål: En brugbar grammatikkontrol. Desuden starte et dansk "community" til fremadrettet udvikling og vedligeholdelse.

Henvisninger:
http://community.languagetool.org/rule/list?lang=da
http://www.languagetool.org/

Profilbillede

UI til CPR-broker

Jens Kjellerup

Vi har i dag en CPR broker http://digitaliser.dk/group/569545 efter den tidligere person/part standard. Den er vi vældigt glade for og business case'n omkring CPR-broker bliver bedre næsten dag for dag.

Brokeren har i dag web services grænseflader gennem hvilke diverse
systemer kan slå diverse cpr-informationer op.

Det vi godt kunne tænke os var om nogen kunne lave en
webbaswret UI til brokeren således, at den kunne bruges til
direkte at lave enkeltestående CPR søgninger i. På denne måde kunne
kommunens eksisterende CPR data stilles til rådighed for fx
medarbejdere i Borgerservice.

Jeg tænker en webside hvor brugeren efter en LDAP verifikkation
var logget ind til at kunne lave søgninger på CPR numre.

Løsningen med direkte opslag skal sikres med en logningsløsning så vi kan overholde gældende regler.

Profilbillede

Opdatering af ekalender

Morten Kristoffer Hansen

Digitaliseringsstyrelsen står bag ekalender, som gør det muligt at booke mødeaftaler på tværs af kalendersystemer.

Der er flere elementer i ekalender, et af dem er en webgrænseflade, som primært bygger på EGroupware. Siden vi byggede ekalender er der løbet meget vand i åen og vi baserer os dermed på en gammel version.

Projektet går derfor ud på at opgradere ekalenders version af EGroupware til nyeste og samtidig sikre at tilpasset funktionalitet stadig virker.

Som biprodukt vil det være dejligt, om der kan etableres en struktur, så der lettere kan opgraderes fremover.

Projektet vil kræve et godt kendskab til PHP og frontend-teknologier.

Hej

Jeg vil gerne ansøge med din idé hvis det er i orden :)

Hej Abdullah

Det lyder dejligt! Send en Ansøgning, så ser vi på den!

/morten

Profilbillede

XML validering

Ole Madsen

Undersøge hvilke muligheder, som der er for elektronisk at validere udenlandske dokumenter.

Med basis i et konkret dokument at lave en mini validator baseret på xml og xslt.

Det er i princippet frit om man ønsker at lave et eksempel baseret på Java eller .Net.

Vi leverer et XML dokument som vi ønsker valideret og den studerende laver en validator, som kan sige om dokumentet er rigtigt XML, overholder EU regler og overholder danske regler.

Kontakt: Ole Madsen olema@digst.dk for yderligere oplysninger.

Profilbillede

Prototype på funktionalitet der tolker indskannet post

Jon Badstue Pedersen

Der ønskes funktionalitet der kan tolke indskannet post (pdf med læsbar ocr-tekst) og via open source servicen Taxon (http://www.taxon.dk/) læse/tolke indholdet og herefter værdiforøge eksisterende xml-fil med term og numerisk værdi fra KL Emnesystematik (KLE).

Hvis muligt "oversættes" den numeriske KLE-værdi til en organisatorisk enhed samt en ansvarlig enhed i kommunens ESDH-system (via kommunes datavarehus) som også skal værdiforøge den eksisterende xml-fil.

Syddjurs Kommune arbejder med genanvendelse og automatisering af data via eget datavarehus SOFD (Syddjurs Organisations- og Forretnings Databrønd). Syddjurs indgår i mange open source fællesskaber, bl.a. OS2, CPR Broker og Open Office.

Syddjurs Kommune - http://www.syddjurs.dk/

Profilbillede

Prototype på webapplikation til ferie- og fraværsindberetning (til KMDs fagsystemer)

Jon Badstue Pedersen

Følgende snitfalder kan anvendes:

 • DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær
 • Ferie Ind

Funktionaliteten vil være en simpel webflade hvor medarbejdere indberetter fravær og ferie. I processen skal ferie og fravær godkendes af en leder inden det sendes til fagsystemerne via snitflader.

Syddjurs har alle nødvendige data i eget datavarehus (MS SQL) og har en del relevante kodeeksempler der kan anvendes, eks. brugersession fra medarbejderportal (så slutbruger er genkendt), godkendelseshieraki og opslag/validering mod DPR/SOFD.

Syddjurs Kommune arbejder med genanvendelse og automatisering af data via eget datavarehus SOFD (Syddjurs Organisations- og Forretnings Databrønd). Syddjurs indgår i mange open source fællesskaber, bl.a. OS2, CPR Broker og Open Office.

Syddjurs Kommune - http://www.syddjurs.dk/

Profilbillede

Prototype på IDM (identity management) vha. KL Emnesystematik (KLE)

Jon Badstue Pedersen

På baggrund af følgende, allerede eksisterende, opmærkninger/mapninger (i en MS SQL database) ønskes udvikling af automatisering af brugerstyring/oprettelse:

 • Opgaver/KLE (http://kle-online.dk/soegning) og Organisation
 • KLE og IT-understøttelse (systemer og applikationer) af opgaver
 • Medarbejders stilling og ansættelsessted (organisatorisk enhed)

Syddjurs Kommune arbejder med genanvendelse og automatisering af data via eget datavarehus SOFD (Syddjurs Organisations- og Forretnings Databrønd). Syddjurs indgår i mange open source fællesskaber, bl.a. OS2, CPR Broker og Open Office.

Syddjurs Kommune - http://www.syddjurs.dk/

KL Emnesystematik (KLE) - (http://kle-online.dk)

Profilbillede

Funktionalitet til OS2 - Offentligt hjemmesidefællesskab: Drupal-modul til borger.dk's artikeleksport

Jon Badstue Pedersen

Der ønskes et drupal-modul til borger.dk's artikeleksport (evt. videreudvikling af Drupal-modul udviklet af Headnet for Ballerup Kommune). Funktionen skal kunne eksportere alle artikler fra det nye borger.dk. Artiklerne eller delene af artiklerne skal kunne opdateres automatisk og dynamisk, så der ikke skal en manuel arbejdsgang ind over.

Primær funktion er at kunne synkronisere alt indhold i Borger.dk over i Drupal-strukturen, men man skal også kunne hente indhold via FORM-koder og permalinks.

Modulet skal anvende open source servicen Taxon (http://www.taxon.dk/) til opmærkning med KL Emnesystematik (KLE) i import/synk-processen og også gerne entydigt mappe en artikels FORM-kode til en KLE-kode undervejs (via den mapning der er udarbejdet af KL og Digitaliseringstyrelsen).

Syddjurs Kommune indgår i OS2-fællesskabet som offentlig partner. OS2web er en søge- og formidlingsplatform der er ved at blive udviklet i open source af og til offentlige myndigheder i samarbejde med flere leverandørpartnere.

Læs mere om OS2-konceptet på http://os2web.dk/

Syddjurs Kommune - http://www.syddjurs.dk/

KL Emnesystematik (KLE) - (http://kle-online.dk)

FORM - (http://www.form-online.dk)

ændret af Jon Badstue Pedersen (08.06.2012)
Profilbillede

Funktionalitet til OS2 - Offentligt hjemmesidefællesskab: Indhold fra eksterne sites vha. Apache Solr og Apache Nutch

Jon Badstue Pedersen

Selv med de bedste intentioner om at samle al relevant information på en kommunal/offentlig hjemmeside vil der ofte være informationer fra andre websites der skal henvises til for at give borgeren det fulde overblik over selvbetjenings løsninger og anden relevant information.

Det er ikke alle websites der åbner for at man kan integrere til deres data, eller på anden måde få dem præsenteret i ens website. En af de bedste måder at give borgeren det fulde overblik over disse eksterne og utilgængelige data er, som minimum, at gøre dem tilgængelige i søgningen. Også kaldet Universal Search.

Der udvikles en løsning hvor den Lucene-baserede søgemaskine Apache Solr benyttes til vægtning og indexering sammen med en Webcrawler kaldet Apache Nutch. Disse 2 kan i samarbejde crawle websites for data og importere dem ind i søgemaskinen. Hvorefter løsningens egne data kan præsenteres sammen med søgeresultater fra de eksterne websites.

En del af kodningen vil bestå en testopsætning, en konfigurator med tilhørende nem administration til opsætning af løsningen, konfigurering, samt indlæggelse af sites der skal scannes.

Syddjurs Kommune indgår i OS2-fællesskabet som offentlig partner. OS2web er en søge- og formidlingsplatform der er ved at blive udviklet i open source af og til offentlige myndigheder i samarbejde med flere leverandørpartnere.

Læs mere om OS2-konceptet på http://os2web.dk/

Syddjurs Kommune - http://www.syddjurs.dk/

Profilbillede

Umbraco-modul til borger.dk's artikeleksport

Mikael Havtorn

Ligesom der sidste år blev udviklet et modul i Drupal til eksport af artikler fra borger.dk, håber jeg, at der kan blive udviklet et tilsvarende modul til Umbraco.

Flere og flere kommuner vælger at gå open-source vejen, herunder Umbraco, så behovet for en velfungerende funktion i Umbraco til at eksportere artikler fra borger.dk er stort og voksende.

Funktionen skal kunne eksportere relevante artikler eller dele af artikler fra det nye borger.dk. Artiklerne eller delene af artiklerne skal kunne opdateres automatisk og dynamisk, så der ikke skal en manuel arbejdsgang indover.

Det kan eks. ske ved at lave en kørsel, der opdaterer de eksporterede artikler en gang i døgnet.

Læs evt. mere om modulet udviklet til Drupal sidste år: http://digitaliser.dk/resource/2269263

Profilbillede

Tagger widgets

Johs. Wehner

Dette projekt går ud på at lave en eller gerne flere små javascript-widgets som let kan integreres på indholdssites.

Den enkelte widget skal med et AJAX-kald sende html'en et i udvalgt DOM-element til en allerede etableret tagger-webservice.

På baggrund af den returnerede JSON kan man lave flere widgets.

 1. En lille box med en liste over fundne tags
 2. En art faktaboks baseret på information fra fx wikipedia om de fundne tags
 3. En opmærkning af den sendte tekst
 4. Flere ting, som deltageren selv finder på.

Formålet med projektet er at gøre det let for folk at afprøve Tagger uden at skulle lave en vanskelig integration med et cms.

Profilbillede

Tagger UX/DX

Johs. Wehner

Tagger-projektet har efterhånden den funktionalitet, som det skal have. Men desværre er det lidt for svært at bruge og udvikle på. Projektet har derfor i den grad brug for et "User/Developer Experience"-projekt.

Projektet har som hovedmål at gøre Tagger mere tilgængeligt og lettere at bruge for både for slutbrugere og udviklere. Delopgaver til dette projekt inkluderer:

 1. En builder (et script som bygger de relevante datasæt)
 2. En updater (et script som opdaterer relevante datasæt)
 3. Install-fil
 4. Readme-fil
 5. Kode kommentarer
 6. Automatiserede tests
 7. Kodestil mm.
 8. Mindre refactoring opgaver
 9. Online dokumentation (github mm)

ændret af Johs. Wehner (29.05.2012)