Loading…
Tilbage

Support af løsningen


03-07-2012 12:57:45

Supporten på den nye NemLog-in løsning planlægges opdelt efter flg. principper:

  • Digitaliseringsstyrelsen varetager support af myndigheder og disses it-leverandører i forbindelse med tilslutning af løsninger. Al fremtidig tilslutning skal ske via NemLog-in’s tilslutningssystem, som ventes idriftsat ultimo 2012. Før migrering sker tilslutning via de eksisterende kanaler, og i perioden mellem migrering og go-live af tilslutningssystemet, sker tilslutning ved at kontakte NemLog-in supporten i Digitaliseringsstyrelsen (nemlogin@digst.dk).
  • Erhvervsstyrelsen varetager support af virksomheders administratorer i forbindelse med administration af rettigheder NemLog-in brugeradministration (FBRS).
  • De enkelte myndigheder varetager support af egne selvbetjeningsløsninger overfor borgere og virksomheder.
  • Der vil fortsat ikke være support af slutbrugere (borgere eller medarbejdere) i forbindelse med log-in eller signering .
  • DanID varetager support af NemID inkl. tilslutning til NemID erhverv og udstedelse af borger- eller medabejdercertifikater.