Loading…
Tilbage

Workshops på 'Open Government Camp'


17-09-2012 10:01:25

Open Government Camp vil bestå af en række arbejdende workshops, som tilrettelægges og faciliteres af offentlige myndigheder, virksomheder og borgere i fællesskab.

Listen opdateres løbende.

DataLab  - åbne offentlige data
Offentlige data kan være vigtige digitale råstoffer i en digital økonomi. Samtidig kan adgang til at genanvende offentlige data uden for den offentlige sektor være med til at skabe mere gennemsigtighed, indsigt og viden. Ofte er offentlige myndigheder ikke særlig bevidste om, hvordan deres data kan anvendes til meget mere, hvis de stilles til rådighed for offentligheden. DataLab er et arbejdende værksted, hvor private udviklere, visuliseringseksperter, dataanalytikere og datajournalister skaber nye services og analyser på basis af offentlige datasæt, som de deltagenede offentlige myndigheder stiller til rådighed. Det bliver også en fantastisk mulighed for at networke med andre datafolk. Lad os få sat offentlige data i spil! Læs om det offentlige initiativ 'Offentlige Data I Spil' og se dokumentarfilm fra 'Data Camp 2010', som blev afholdt i november 2010. DataLab faciliteres af "Datajæger" Adam Arndt fra Digitaliseringsstyrelsen.

Kod I Ferien  - open source i det offentlige
I deres sommerferie har studerende arbejdet med at videreudvikle open source-software fra offentlige myndigheder. Det er et studierelevant og spændende sommerjob, som samtidig øger de studerendes faglige kompetencer. De studerende får penge for indsatsen, og de offentlige myndigheder får friske øjne, arbejdskraft og nye ideer til deres software. Det tilfører værdi for både myndighederne og de studerende. På camp'en præsenterer de studerende den færdige software, som derefter bliver tilgængelig for alle på 'Softwarebørsen', og der vil være mulighed for at networke og diskutere 'Kod I Ferien'-konceptet. Læs mere om 'Kod I Ferien'-projektet.

Sociale metoder - medier, relationer, netværk, communities
Der er i disse år stor interesse i, at det offentlige åbner mere op og involverer borgerne ved hjælp af sociale teknologier. Der er allerede mange gode eksempler på offentlige institutioner, som har kastet sig ud i brugen af sociale medier. Der er også mange, som ønsker at komme igang, men allerede der hober spørgsmålene sig op: Hvordan gør man? Får vi noget ud af det? Kræver det ikke for mange ressourcer? Hvad nu hvis borgerne begynder at kritisere os på de åbne platforme? Ofte er der masser af fordomme, der forhindrer initiativet. Fordomme som nogle gange bunder i en reel udfordring og problematik, men som ofte blot handler om den rette proces og metode.

På workshoppen tager vi tyren ved hornene og taler om de fordomme og udfordringer deltagerne oplever i deres hverdag. På baggrund heraf finder vi i fællesskab ud af hvordan man kan løse det og hvad der skal til for at komme i gang. med et social medie initiativ i den offentlige sektor. Som hjælp hertil ser vi på en række konkrete cases fra den offentlige sektor hvor man har fået en masse brugbare erfaringer. Workshoppen faciliteres af chefrådgiver ved Seismonaut, Maria Schwarz, som undervejs deler konkrete anbefalinger, tips og tricks fra hendes store erfaring med at skabe communities, involvering og deltagelse ved hjælp af sociale medier.

Borgeren - som aktiv medspiller
I kontakten med det offentlige bliver borgerne ofte reduceret til passive klienter i stedet for at være aktive, ansvarlige medspillere. Børneafdelingen i Herning, Hospitalsenhed Vest arbejder allerede for et bedre forældresamarbejde under overskriften: Far og mor som partnere. Arbejdet ledes af en projektgruppe med deltagelse af forældre og personale. Et af flere temaer er, hvordan forældre med syge børn bedst muligt kan føle sig trygge.

På campen har Børneafdelingen inviteret en kreds af personer med relevante perspektiver til at komme med ideer til udvikling af et projektdesign. Det skal have størst muligt forældresamarbejde og bestå af flere mindre eksperimenter, hvor man ændrer på sædvanlige arbejdsgange og rutiner for at blive klogere på, hvad der skal til for, at forældre føler sig mere trygge. Arbejdet i workshoppen tager udgangspunkt i en analyse af udfordringen – hvorfor er forældre utrygge og hvad gør dem utrygge? Derefter - hvad kunne forældre og personale gøre anderledes? Og til sidst – hvilke helt konkrete eksperimenter kunne Børneafdelingen sætte i gang, som del af deres større indsats: Far og mor som partnere. Workshoppen faciliteres af Ulla Grøn fra MidtLab.

Styringslaboratorium  - samarbejde om innovative, fælles løsninger
”Styringslaboratorier” er en inddragende metode, hvor relevante interessenter bringes til at samarbejde om innovative, fælles løsninger. Laboratoriet organiseres, så det er ressourcemæssigt overkommeligt for deltagende interessenter, adresserer en vigtig og indenfor tidsrummet overskuelig problemstilling og forpligter deltagerne og skaber fælles ejerskab til proces og resultat.

På workshoppen gennemføres laboratoriet gennemføres i et eksperimentelt og komprimeret format til demonstration af principperne og med henblik på at skabe hurtige resultater. Publikum inviteres til at bidrage til processen løbende. Det aktuelle styringslaboratorium vil arbejde med, hvordan borgere og system på tværs af sundheds- , beskæftigelses- og socialområdet kan aktivere de tilgængelige ressourcer i både system og blandt borgerne og ad den vej skabe relevante indsatser og ydelser. Workshoppen faciliteres af Henrik Hjortdal fra Center for Virksomhedsledelse på CBS og Peter Astrup fra MidtLab.

Innovationssamarbejde  - koblingen mellem ministerie, region og kommune
Workshoppen vil undersøge og diskutere styringsrelationerne mellem ministerier, regioner, kommuner og andre relevante aktører for at finde ud af, hvordan samspillet og samarbejdet kan styrkes, så vi kan blive bedre til at finde nye og kreative løsninger på de mange komplekse problemer på det beskæftigelsespolitiske felt. Akutpakken kunne være et af de konkrete udgangspunkter.

Workshoppen vil tage form af et laboratorium, hvor vi først vil være i 'problem-mode' og identificere behovet og barriererne for samarbejdsdrevet innovation langs den vertikale søjle, og derefter vil skifte over i 'løsnings-mode' og forsøge at give et bud på hvordan styrings- og samarbejdsrelationerne mellem niveauerne kan forbedres. Håbet er altså at vi efter 2 timers diskussion er blevet klogere på problemerne, og på hvordan de kan løses gennem ændringer af styrings- og samarbejdsrelationerne i søjlen. Forskellige repræsentatanter fra beskæftigelsesområdet vil deltage, og derudover kan camp'ens øvrige deltagere give deres besyv med undervejs.  Workshoppen faciliteres af Peter Triantafilloul og Jacob Torfing fra Roskilde Universitet.

Lean Startup - innovation af digital offentlig service
Workshoppen vil arbejde med, hvordan de offentlige digitale produkter og services kan innoveres gennem en 'Lean Startup'-tankegang. Kan offentlige myndigheder lære af skarpe, nystartende virksomheders tilgang, hvor man ikke bare kigger på løsningen, men også på forretningen, og hvor man udvikler løsninger hurtigere og mere effektivt sammen med eller i konstant dialog med brugerne/borgerne? Både borger, virksomheder og offentlige myndigheder kan deltage og lære om, hvordan de sammen kan praktisere 'Lean Startup'-innovation. Workshoppen faciliteres af det digitale innovationsbureau Socialsquare.

CO-CREATOR - læringsspil om samarbejdsdrevet innovation
Innovation er ikke kun for den private sektor. Offentlig politik og service kan forbedres uden at det koster en bondegård ved at udvikle nye og kreative løsninger. Der tales meget om medarbejderdrevet og brugerdrevet innovation, men der ligger et kæmpe potentiale i at skabe innovation gennem tværgående samarbejde mellem offentlige og private parter. Workshoppen består af et læringsspil, der er skabt i et sådant partnerskab mellem GameTools og Clips-projektet ved Roskilde Universitet.

Læringsspillet simulerer kontrafaktiske innovationsprojekter, der giver deltagerne erfaring med samarbejdsdrevet innovation. Den læring, som spillerne præsenteres for, bunder i den nyeste forskning i anvendt offentlig innovation. gennem spillet får deltagerne overblik over ledelsesrummet i samarbejdsdrevne innovationsprocesser, mulighed for risikofrit at prøve sig selv af og nå til egne erkendelser og en kollektiv læringsproces med afsæt i deltagernes fælles erfaringer. Workshoppen faciliteres af GameTools.

Medbrugerskab - levende demokrati og deltagelse
En vej ud af klientgørelse og passive forbrugere af offentlig service kan være udvikling af ”medbrugerskab”. Ideen er at betragte gruppen af brugere af en offentlig service som et demokratisk fællesskab og at give dem langt større indflydelse på de ydelser, de modtager. En ”Medbrugerskabsløsning” skal kunne formidle præcise rammer for opgaveløsning til brugerne og samtidig sikre inspiration og engagement.

Denne tilgang kan også engagere de unge, som ellers på mange måder har vendt ryggen til det formelle demokrati. Politik betragtes som kedeligt, besværligt og langt fra egen hverdag. Demokrati-rollespil og nye måder at inddrage unge på i udviklingen af politik har imidlertid vist, at der ikke er lang vej til aktiv demokratisk deltagelse. De væsentlige forskel er muligheden for at være medskabende i udfoldelsen af politikken. Oplev en række eksempler på brug af medbrugerskabsløsninger og medskabende demokratisk deltagelse og leg med at indrette løsninger til forskellige brugergrupper. Workshoppen faciliteres af Assembly Voting.

eValg  - skal vi have e-valg i Danmark?
Skal Danmark have elektroniske valg? Hvor sikkert er det? Hvad koster det? Hvad betyder elektronisk valg for det danske demokrati? Hvordan vil du have det med at stemme elektronisk? Få luftet ideer, meninger, begejstring og bekymringer om e-valg i Danmark sammen med eksperter og beslutningstagere på området.

I et par timer vil forskere, staten og kommunerne diskutere e-valg. De forskellige aktører vil sidde ved tre borde, hvor det er muligt sætte sig ned og diskutere e-valg med dem.  Vi tilbyder information og lægger op til forskellige spørgsmål omkring valg, demokrati og teknologi, og efter snakken opfordrer vi deltagerne til at give deres mening til kende via forskellige post-its, tegninger, blog og video.

Data – den nye olie
Danmark har store mængder enestående værdifulde resurser i form af individ-baserede data, som kan anvendes på nye måder. Danskerne er samtidig aktive netbrugere og der ligger store potentialer i nye typer af datafangst. Det giver mulighed for sundhedsværdiskabelse gennem samarbejde på tværs af sektorer, den offentlige, den private og civilsamfundet.

Workshoppen vil arbejde med temaerne Data, den nye olie – big business; Det digitale borgerforløb (borgercentreret); Effektivisering og tværsektorielt samarbejde med data (organisering); og Datasikkerhed – et samfundsperspektiv. Workshoppen faciliteres af Anders Voigt Lund fra MidtLab.