Loading…
Tilbage

Vilkår for brug af danske offentlige data


08-01-2013 13:58:33

Nedenstående er fælles, gennemsigtige, brugbare og simple vilkår for brug af åbne offentlige data. Vilkårene er generelle og kan derfor benyttes til alle åbne offentlige data. For at sikre ensartethed hvor det er de samme vilkår, der gælder for alle åbne offentlige data, opfordrer Digitaliseringsstyrelsen alle offentlige myndigheder og institutioner til at benytte vilkårene.

Vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende retten til at videreanvende den offentlige sektors informationer ("PSI-loven") og kan sammenlignes med Creative Commons-licenserne CC0 og CC-BY.

Vilkårene, som nedenfor også kan downloades på hhv. dansk og engelsk som .docx-fil, lyder:

VILKÅR FOR BRUG AF DANSKE OFFENTLIGE DATA

Generel information
[Indsæt betegnelsen for den offentlige myndighed, som konkret stiller data til rådighed], herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til [indsæt betegnelsen for/en henvisning til data, der konkret stilles til rådighed]<em(herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret
Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår
Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret. [indsæt evt. yderligere beskrivelse af/ henvisning til lovgivning om brug af data og evt. forpligtelse til at oplyse herom].

Kildeangivelse
Ved brug af data [indsæt kan eller skal] følgende angives: [indsæt [Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data] eller [specifik kildeangivelse for myndighed og data]].

Myndighedens rettigheder og ansvar
Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Filer og referencer

Titel Type
Vilkår_for_brug_af_danske_offentlige_data.docx docx
Conditions_for_use_of_Danish_public_sector_data.docx docx